A A A

Ombudsmanul a contribuit la realizarea dreptului la asigurare medicală a persoanelor cu dizabilități mintale plasate în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei

În septembrie 2017, în cadrul vizitei preventive efectuate de către reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului la Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei, asistentul social din instituție a abordat  problema imposibilității de a asigura medical 50 de tutelați.

Potrivit informației prezentate, la împlinirea  majoratului, pentru 50 de beneficiari a fost dezactivată polița de asigurare medicală obligatorie din motive neclare. În situația existentă s-a creat riscul imposibilității de a acorda, în caz de necesitate, asistența medicală potrivit Programului Unic de asigurare medicală obligatorie.

În conformitate cu prevederile art.4 alin. (4) al Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Guvernul are calitatea de asigurat și pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova.

Întru soluționarea cazului, ombudsmanul, la data de 24.10.2017 și ulterior la 01.12.2017 a expediat pe adresa Companiei Naționale de Asigurări în Medicină scrisori cu solicitarea informației privind măsurile întreprinse pentru asigurarea respectării normelor legale.

La data de 27.12.2017 prin scrisoarea nr.07/10-462/1896 Compania Națională de Asigurări în Medicină a comunicat că la data de 08.11.2017 între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină a fost încheiat un Acord privind transmiterea listelor de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern.

În baza acestui Acord Casa-Internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei urma să prezinte Companiei Naționale de Asigurări în Medicină listele de evidență nominală a persoanelor fizice ce necesită a fi asigurate cu asistență medicală obligatorie. La data de 22.02.2018 prin scrisoarea  de la Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei ombudsmanul a fost informat despre faptul că în temeiul Acordului menționat, prin intermediul canalului electronic „Declarația electronică” a Serviciului Fiscal de Stat, problema a fost soluționată. Părțile semnatare ale Acordului au convenit asupra faptului  că pentru persoanele care dețin număr de identificare de stat (IDNP) lista de evidență nominală a persoanelor  neangajate  asigurate de Guvern  va fi prezentată în regim on-line prin intermediul canalului indicat, drept rezultat a fost obținut statutul de persoane asigurate  de Guvern pentru cei cincizeci de beneficiari ai Casei-internat, dar și algoritmul de soluționare pentru alte eventuale situații analoge.