A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Maia Bănărescu: „Organizațiile neguvernamentale au îndeplinit și continuă să îndeplinească rolul de formare și dezvoltare de servicii sociale, altele decât cele oferite de stat”.

Pe 11 decembrie 2017, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu a organizat tradiționala întâlnire cu ONG-urile active în domeniul protecției drepturilor copilului. La întâlnire, Ombudsmanul a vorbit despre domeniile de activitate din 2017, impedimentele pe care le-a îmtâmpinat în soluționarea problemelor legate de asigurarea respectării drepturilor copilului dar și prioritățile pentru 2018.

Printre problemele cu care se confruntă Republica Moldova la capitolul asigurarea respectării drepturilor copilului au fost menționate: lipsa specialistului în protecția copilului, a serviciilor pentru reabilitarea copiilor victime ale violenței, lipsa reglementării juridice a statutului copilului în contact/conflict cu legea și a serviciilor destinate copiilor aflați în situații  de risc.

O problemă aparte o constituie incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități și asigurarea accesului la educație incluzivă pentru copiii cu necesități speciale. Cei prezenți au discutat despre competențele cadrelor didactice, despre lipsa unei pregătiri inițiale de calitate a acestora dar și de formarea continuă care nu întrunește standardele în domeniu. La acest capitol, participanții la întâlnire au menționat și noul curriculum la care se lucrează în prezent și care, în opinia lor, trebuie să fie axat pe dezvoltarea deprinderilor de viață și care trebuie să conțină obligatoriu disciplina „Drepturile copilului” și „Educația Sexuală”.

La capitolul prevenirii și combaterii violenței, opiniile expuse au ținut de aplicarea sancțiunilor pentru funcționarii publici și membrii mecanismului intersectorial în cazul în care nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu și realizarea mai multor campanii de sensibilizare a societății referitor la acest fenomen. Sancțiuni, potrivit participanților, trebuie aplicate și părinților care nu execută ordinele aprobate de autoritatea tutelară locală.

Ombudsmanul a prezentat participanților domeniile prioritare pentru 2018. Maia Bănărescu a menționat că în atenția ei vor rămâne în continuare „copiii străzii” și fenomenul delincvenței juvenile, dreptul copiilor la educație, procesul de dezinstituționalizare și incluziunea socială și educațională a copiilor cu dizabilități. De asemenea, în 2018, în vizorul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului va fi exploatarea prin muncă a copiilor.

Maia Bănărescu a cerut opinia ONG-urilor privind modalitate de colaborare cu Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului în 2018 și a dat asigurări că va ține cont de propunerile înaintate.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a reiterat importanța societății civile în promovarea și asigurarea respectării drepturilor omului/ copilului și le-a mulțumit pentru susținerea acordată pe parcursul anului 2017 la acest capitol.

La eveniment au participat reprezentanți de la Asociația Surzilor din Republica Moldova, ai Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Lumos Moldova, ai Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), Low Vision, Centrul de Drept al Femeilor, Terre des Hommes Moldova, A.O. Centrul de Asistență pentru persoanele cu dizabilități.