A A A

Forumului Studenților antitortură a fost constituit

Oficiul Avocatului Poporului anunță despre constituirea Forumului Studenților antitortură, în cadrul Decadei pentru drepturile omului.

Forumul studenților antitortură este creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului în calitate de platformă a studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, implicați voluntar în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente, în scopul de a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile profesionale, potențialul analitic, precum și a aptitudinile individuale materializate la Universitate.

Misiunea Forumului Studenților este de a identifica viitori juriști și activiști de drepturile omului care se vor implica în activități de monitorizare a respectării drepturilor omului cu scopul de prevenire a torturii și relelor tratamente în Republica Moldova.

Urmare a concursului lansat în octombrie 2018, Oficiul Avocatului Poporului a selectat șase studenți, care și-au manifestat interesul pentru implicarea activă în activitățile de monitorizare a respectării drepturilor omului cu scopul de prevenire a torturii și relelor tratamente. În componența Forumului Studenților antitortură intră următorii membri:

- Inga PASCAL, studentă la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitatea „Drept”;
- Gabriel CHILAT, student la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitatea „Drept”;
- Natalia TOPOREȚ, studentă-doctorand la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu”, specialitatea „Medicină legală”;
- Diana MAZNIUC, studentă la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, specialitatea „Drept”;
- Daniela BALMUȘ, studentă la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, specialitatea „Drept”;
- Ecaterina JARUC, studentă la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept. 

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. 
Pentru orice alte detalii, contactați: Alexandru Zubco, Șeful Direcției prevenirea torturii din cadrul OAP, email: alexandru.zubco@ombudsman.md, gsm. 060002641. 
Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Managementul reținerii și detenției în Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.