A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a prezentat public a Mecanismul de monitorizare, evaluare și raportare a implementării recomandărilor Comitetului ONU privind drepturile copilului

La 15 decembrie 2017, cu suportul UNICEF, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a organizat o ședință de lucru în cadrul căreia a fost prezentat Mecanismul de monitorizare, evaluare și raportare a  implementării recomandărilor Comitetului ONU privind drepturile copilului.

Mecanismul are drept scop conştientizarea necesităţii de a aborda copilul altfel, respectiv ca un subiect al drepturilor sale şi nu ca un obiect de drepturi, dar şi angajarea într-un proces lung, complicat, care necesită multe intervenţii de transformare a abordării copilului în ansamblul drepturilor sale, pornind de la obligaţiile pe care Republica Moldova şi le-a asumat în momentul în care a ratificat Convenţia.

La ședință, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai societății civile, au fost expuse opinii asupra Metodologiei, întrucât aceasta trebuie să fie bazată pe standarde unificate, tipizate, după care va fi definitivată și diseminată tuturor autorităților de resort, întrucât Metodologia vine să fortifice capacitățile tuturor actorilor implicați în procesul de monitorizare a implementării Convenției.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului consideră Metodologia una importantă pentru că, prin monitorizare se efectuează analiza și controlul respectării drepturilor copilului enunțate de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, a obiectivelor și termenelor prevăzute de autoritățile implicate în acest proces și a subiecților implicați în viața copilului (din domeniul protecției sociale, ocrotirii sănătății, educației, familiei, ș.a.). De asemenea, Ombudsmanul copiilor a precizat că monitorizarea implimentării recomandărilor Comitetului ONU privind drepturile copilului trebuie să fie un proces continuu, în care obligatoriu să fie implicați și copiii, opiniile acestora urmând să fie incluse în toate raportele  din acest domeniu.

Metodologia este destinată reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne; Consiliului Național pentru protecția drepturilor copilului; ONG-urilor active în domeniul drepturilor copilului, precum și angajaților Oficiului Avocatului Poporului.