A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu a participat la a treia conferință regională anuală a Centrului de protecție a copilului pentru Europa de Sud-Est

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu a participat la 5 și 6 decembrie 2017 la a treia conferință regională anuală a Centrului de protecție a copilului pentru Europa de Sud-Est. Conferința s-a desfășurat în Tirana, Albania și a adus în discuție revizuirea mecanismelor de protecție a copilului existente.

Maia Bănărescu a menționat în cadrul conferinței necesitatea evaluării și monitorizării sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova, cu implicarea obligatorie a acestora în calitate de beneficiari dar și de monitori. Ombudsmanul consideră că orice serviciu creat sau îmbunătățit trebuie să fie consultat cu copiii, pentru că nu putem respecta interesul superior al acestora fără a le solicita opinia și ține cont de ea. În acest sens, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a relatat despre forumul de discuție cu copiii la tema ,,Implicarea copiilor și tinerilor în monitorizarea recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului”, organizat la 16 noiembrie, în cadrul căruia copiii au lucrat asupra modalităților de monitorizare a implementării recomandărilor privind nediscriminarea, respectarea interesului superior al copilului și a opiniei copilului, pedeapsa corporală, abuzul și neglijarea, exploatarea sexuală și abuzul sexual, drepturile copiilor cu dizabilități, educația, inclusiv formarea și orientarea profesională.

Alături de Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului, din partea Republicii Moldova, la conferință au participat reprezentanți ai Consiliului Național pentru protecția drepturilor copilului, ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai Terre des Hommes.

Centrului de protecție a copilului pentru Europa de Sud-Est este o inițiativă regională care operează în opt state din Europa de Sud-Est și urmărește să ofere posibilități de dezvoltare a capacităților pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului și a forței de muncă aferente precum și de creare de rețele pentru dezvoltarea și îmbunătățirea bazei de cunoștințe disponibile pentru acești profesioniști / în limba lor.