AVOCATUL COPILULUI

BĂNĂRESCU
MAIA
Department: 

 

 

Experienţă

profesională

8 aprilie 2016- prezent, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

 

2011 – 2016, Curtea Supremă de Justiţie, şef al Direcţiei drepturile omului şi cooperare externă

2008 – 2011, Curtea Constituţională a Republicii Moldova,  șef Secretariat  (Secretar General)

2006 – 2008, ONG “Transparency International - Moldova”, consultant juridic

1999 – 2011, Academia de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova, lector superior

1998 – 2005, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, adjunct al avocatului parlamentar (ombudsman),  jurist

1991 – 1998, Pretura sectorului Ciocana, Primăria mun. Chişinău șef al Direcţiei administrare publică

1985 – 1991, educator în grădiniţa de copii

1979 – 1985, Biblioteca raională Cimişlia, şef al Serviciului cărţi rare, bibliotecar
Studii

1993 - 1999 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, licenţiată în drept, specializarea – drept internaţional public;

1980 – 1984 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea bibliografie şi biblioteconomie, specialitatea - bibliotecar-bibliograf;

doctorand – Universitatea de Stat al Republicii Moldova

Tema tezei de doctor: „Consolidarea rolului Ombudsmanului în garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova”.

Instruiri

2014 – Institutul Naţional de justiţie – cursuri de instruire în materia Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

2013 - Institutul Naţional de Justiţie şi Fundaţia germană de Instruire Juridică IRZ – cursuri privind colaborarea justiţiei şi masa-media”;

2004 - PNUD Moldova – cursuri de instruire a formatorilor în domeniul drepturilor omului;

2001- Institutul ONU  UNITAR, Haga, Olanda – cursuri în domeniul drepturilor omului;

2001 – Academia de drept internaţional, Haga, Olanda – cursuri în dreptul internaţional;

2000 - Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa -  cursuri de instruire în materia drepturilor omului;

2000 – Centrul  Internaţional de Predare a Drepturilor Omului în Universităţi de pe lingă Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa -  cursuri de instruire privind predarea în universităţi şi cercetare în materia drepturilor omului;

2000 - Institutul Apărării al Statelor Unite pentru Studii Juridice Internaţionale – seminar pe problemele operaţiunilor de pace şi statutul acordurilor cu privire la forţele armate;

1999 – Centrul  Internaţional de Predare a Drepturilor Omului în Universităţi de pe lingă Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa -  cursuri de instruire privind predarea în universităţi şi cercetare în materia drepturilor omului;

1996 - Academia de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova – cursuri de perfecţionare „Managementul administraţiei publice”;
Phone Number: 
+373 (0)22 -23-37-31
Address: 
mun.Chișinău, str.Sfatul Țării, nr.16