Cazuri Soluționate

16/09/2014 | Cazuri Soluționate

Eliminarea oricăror obstacole în accesarea tuturor serviciilor publice  stimulează viaţa independentă pentru persoanele cu dizabilităţi. Aşa cum este şi firesc, orice persoană ar trebui să poată să realizeze activităţi comune precum utilizarea mijloacelor de transport în comun, obţinerea unor informaţii de la ...

03/07/2014 | Cazuri Soluționate

La Centrul pentru Drepturile Omului s-a adresat locuitoarea oraşului Orhei A.Ţ. care a invocat în petiţia depusă lezarea dreptului constituţional la proprietate privată și protecția acesteia, prevăzut de art. 46 din Constituţia Republicii Moldova. Petiţionara s-a plîns că vecinii, ca urmare a unor lucrări de ...

17/06/2014 | Cazuri Soluționate

Urmare a intervenţiei ombudsmanului Tudor Lazăr, locatarii blocurilor de locuit din străzile Pavel Boțu, Viilor și A. Cehov  din cartierul Pămînteni, municpiul Bălţi au fost repuşi în drepturi.

Locatarii au adresat o petiţie în Reprezentanţa Bălţi a CpDOM, în care invocau ...

04/06/2014 | Cazuri Soluționate

În Oficiul Avocatului Poporului(Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova) a parvenit o petiţie colectivă din partea locatarilor unui bloc din municipiul Chişinău, strada Gr.Vieru. Respectiva clădire este un cămin care se află în gestiunea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.  Locatarii blocului dat ...

22/05/2014 | Cazuri Soluționate

La Centrul pentru Drepturile Omului a fost înregistrată petiţia colectivă a  unui grup de cetăţeni, care au pretins că Judecătoria Rîşcani din municipiul Chişinău tergiversează eliberarea titlurilor executorii pe o cauză civilă ce a fost examinată de instanţele de judecată.

...

18/04/2014 | Cazuri Soluționate

La 18 martie 2014 în Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova s-a adresat cetăţeanul I.I., persoană cu dizabilităţi, locuitor dintr-un sat din raionul Criuleni, cu o cerere în care invoca lezarea dreptului la protecţia socială. Petiţionarul relata că, deşi a dresat Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a ...

26/02/2014 | Cazuri Soluționate

În adresa Reprezentanţei Cahul a  Centrului pentru Drepturile Omului la  29 ianuarie 2014  s-a adresat cu o plîngere colectivul grădiniţei de copii satul Budăi raionul Taraclia. În plângere petiţionarii au  invocat faptul că de patru luni nu primesc salariu. Administraţia publică locală explica ...

18/02/2014 | Cazuri Soluționate

Pe 04.02.2014 Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău a admis cererea de recurs depusă de avocatul parlamentar Tudor Lazăr în interesele cet. O.P., către Primăria Lăpușna, casînd integral încheierea Judecătoriei Hîncești din 04.12.13, prin care a fost încetat procesul judiciar.

...

07/02/2014 | Cazuri Soluționate

Judecătorul dat, avînd în procedură o cauză penală, iar inculpatul fiind sub arest, nu a întreprins acţiunile necesare pentru examinarea cauzei penale în termeni rezonabili.  Drept rezultat, inculpatul în dosarul respectiv se află în arest mai mult de 12 luni de laparvenirea dosarului în instanţa de ...

06/02/2014 | Cazuri Soluționate

La data de 10 decembrie 2013 în secretariatul Centrului pentru Drepturile Omului  din Moldova a fost înregistrată o adresare colectivă a elevilor ce studiază într-o instituție de învățămînt din raionul Soroca. În conținutul adresării au fost invocate mai multe fapte inadmisibile ce aduceau atingere drepturilor ...

Pages