Cazuri Soluționate

26/12/2013 | Cazuri Soluționate

Un caz înregistrat la Linia Verde ”Telefonul copilului” ține de lezarea drepturilor copilului într-o instituție de învățămînt.

Apelantul ne-a anunțat că elevii unui liceu din raionul Cimișlia au fost umiliți și agresați verbal chiar de către directorul instituției de învățămînt. ...

26/12/2013 | Cazuri Soluționate

La 06 noiembrie 2013  ”Telefonul copilului” a fost înregistrat apelul unei mame care menționa că fiicei sale minore i-a fost îngrădit dreptul la învățătură, drept garantat de art. 35 din Constituția Republicii Moldova pe motiv de dizabilitate.

Copilul, încadrat în gradul I de ...

28/11/2013 | Cazuri Soluționate

La Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova s-a adresat cu o petiţie tutorele  minorei V.U.. Minora este un copil cu dizabilităţi,  încadrat în gradul I de invaliditate.   

Nefiind indiferentă de soarta acestui copil, tutorele a dorit să înmatriculeze ...

16/11/2013 | Cazuri Soluționate

La 18 octombrie 2013 în Centrul pentru Drepturile Omului a parvenit petiţia colectivă  din partea a trei cetăţenii  din  Făleşti, care au lucrat la o instituţie de învăţămînt din localitatea dată. Petiţionari au invocat faptul că Direcţia raională de Învăţămînt nu le achită de trei luni salariul. La ...

24/10/2013 | Cazuri Soluționate

În 9 luni ale anului curent, la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova au parvenit 1201 de cereri ale cetăţenilor. Cele mai frecvente motive de adresare sunt legate de pretinsele încălcări ale dreptului la acces liber la justiţie, dreptul la asistenţă şi protecţie socială, la proprietatea privată şi ...

02/07/2013 | Cazuri Soluționate

Părinții unui copil, invalid de gr.I, s-au adresat avocatului parlamentar, invocînd îngrădirea accesului la studii: managerul instituției de învățămînt a refuzat să creeze condiţiile necesare pentru copilul cu dizabilitate locomotorie.

Reieșind din prevederile art. 16 al ...

25/04/2013 | Cazuri Soluționate

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a înregistrat cererea colectivă a 43 de petiţionari dintr-un sat din Şoldăneşti. În adresăre, petiţionarii invocau lezarea dreptului constituţional la apărare,  prevăzut de articolul 26 al Constituţiei Republicii Moldova.

În 2007 ...

25/04/2013 | Cazuri Soluționate

Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului a ajutat-o pe eleva B.A. să-şi restituie   banii plătiţi pentru studiile pe care ultima, din motive de ordin pe familial, nu le-a putut urma.

Absolvind  nouă clase ale liceului din satul său, B.A. a dorit să-şi ...

30/03/2013 | Cazuri Soluționate

În adresa Reprezentanţei Bălţi a CpDOM a parvenit petiția colectivă a locuitorilor satului Obreja Veche (83 persoane), în care semnatarii  şi-au exprimat  dezacordul cu decizia organului deliberativ prin care au fost privaţi de un teren (fostul depozit din sat) din cauză că acesta a fost atribuit în arendă ...

26/03/2013 | Cazuri Soluționate

Urmare a intervenirii Reprezentanţei Cahul a CpDOM, în luna aprilie curent vor demara lucrările de instalare a unor noi reţele de electricitate în localitatea Pelinei raionul Cahul. Funcţionarea celor existenţe este defectuoasă din cauza echipamentelor inadecvate şi depăşite, întreruperea livrării curentului ...

Pages