Акты реагирования

Condițiile de detenție din Penitenciarul nr.13.Chișinău monitorizate de OAP

În decembrie 2017  angajații Oficiului Avocatului Poporului au vizitat Penitenciarul nr.13 din Chișinău pentru a verifica gradul de implementare a Recomandărilor anterioare ale Ombudsmanului în ceea ce privește ameliorarea condițiilor de detenție. În cadrul vizitei au fost verificate mai multe celule din blocul 3 a Penitenciarului, printre care și celula 116. 

În rezultat Avocatului poporului a înaintat șefului Penitenciarului nr.13 și Directorului Departamentului Instituțiilor Penitenciare un Aviz cu recomandări. Avizul a fost recepționat și Departamentul Instituțiilor Penitenciare care a informat Avocatul Poporului despre implementarea recomandărilor.

Avizul cu recomandări

Răsunsul parvenit de la Departamentul Instituțiilor Peniteciare

Problema aplicării abuzive a sancțiunilor disciplinare față de deținuți

Oficiului Avocatului Poporului a recepționat mai multe cereri din partea persoanelor aflate în detenție în penitenciarele din țară, unde se invocă aplicarea abuzivă a sancțiunilor disciplinare față de deținuți. Există un număr mare de deținuți care nu sunt mulțumiți de rapoartele întocmite de colaboratorii instituției penitenciare și de sancțiunile disciplinare aplicate de administrația penitenciarului. În rezultatul aplicării sancțiunilor în cauză deținuții declară greva foamei, se automutilează, doar unii merg pe cale judiciară pentru a-și apăra drepturile sale. În urma cercetării acestor cazuri Avocatul Poporului a elaborat Recomandări pentru Departamentul Instituțiilor Penitenciare, care a fost remis la 05 iunie 2017. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a răspuns ombudsmanului.  

Recomandările Avocatului Poporului 

Răspunsul primit de OAP de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

Avocatul Poporului și membrii Consiliului de experți de pe lîngă Oficiul Avocatului Poporului solicită primarului general al capitalei să asigure adaptarea rezonabilă, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, a străzii Mihail Sadoveanu

31.03.2017

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, și membrii Consiliului de experți de pe lîngă Oficiul Avocatului Poporului solicită primarului general al capitalei să asigure adaptarea rezonabilă, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, a străzii Mihail Sadoveanu, aflată în proces de reconstrucție.

Demersul înaintat Primăriei Chișinău

Demersul înaintat Inspecției de Stat în Construcții

Ombudsmanul a reacționat asupra cazului de deces în ambulanță a unui copil din Hîncești

 Avocatul Poporului Mihail Cotorobai a expediat un mesaj ministrului Sănătăţii, Mircea Buga,  în care solicită luarea de măsuri pentru asigurarea realizării recomandărilor Instituţiei ombudsmanului, făcute pe marginea cazului de deces în ambulanţă a unei fetiţe din raionul Hînceşti.

 Avizul ombudsmanului, înaintat în baza art.24 din Legea cu privire la Avocatul Poporului (ombudsmanul)

Raspunsul parvenit din Procuratura Generală

Raspunsul parvenit de la Stația Zonală Asistență Medicală Urgentă ”Centru”

Opinia CpDOM asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 03.04.2014:

26 ianuarie 2015, În rezultatul examinării proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 03.04.2014, Centrul pentru Drepturile Omului expune următoarea opinie: 

Opinia CpDOM asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 03.04.2014

Respectarea drepturilor copilului orfan prin prisma atribuțiilor funcționale ale autorităților tutelare (în baza cazului minorului I. ”uitat” într-un spital psihiatric)

21 ianuarie 2015, Angajații Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova au realizat o vizită de lucru în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie din mun. Chișinău. În cadrul vizitei  a fost identificat cazul unui copilul care se afla în Spital timp de patru luni.  Deoarece în cazul minorului  se identifica încălcarea drepturilor copilului, oficiul ombudsmanului a intervenit în acest caz.

 Analiza respectării drepturilor copilului orfan prin prisma atribuțiilor funcționale ale autorităților tutelare

Demersul avocatului parlamentar A.Grigoriu directorului Inspectoratului de Stat al Muncii

Ombudsmanul A.Grigoriu s-a autosesizat pe faptul informaţiilor publicate în mass-media cu referire la protestul desfăşurat în fața Guvernului, de către angajații Societății pe Acțiuni „Alimentarmaş” nemulțumiți că nu și-au primit salariile restante pentru munca prestată în ultimii 8 ani.

Demersul avocatului parlamentar A.Grigoriu directorului Inspectoratului de Stat al Muncii

 

Demers (în baza art.28 alin(1) lit.b) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari) înaintat de avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu directorului Inspectoratului de Stat al Muncii

Ombudsmanul A.Grigoriu s-a autosesizat pe faptul informaţiilor publicate in mass media cu referire la accidentul pe șantier prin care un muncitor a căzut de la etajul cinci

Demers (în baza art.28 alin(1) lit.b) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari) înaintat de avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu directorului Inspectoratului de Stat al Muncii