A A A

Studenții antitortură în vizită la Reprezentanța OAP din Cahul

La 12 decembrie 2018 membrii Forumului Studenților antitortură de comun cu angajații Direcției prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului au efectuată o vizită de studiu la Reprezentanța OAP din Cahul.

Vizita a avut drept scop informarea studenților despre specificul activității Reprezentanței OAP din Cahul pe domeniul prevenirii torturii în locurile privative de libertate. Studenții au fost interesați de investigațiile inițiate de angajații OAP din Cahul, precum și specificul activităților realizate de Reprezentanță în teritoriu. Maxim Cioroi, consultant superior în cadrul Reprezentanței, le-a demonstrat invitaților condițiile materiale ale Penitenciarului nr.5 Cahul de până în 2018, precum și le-a explicat mecanismul de intervenire în cazul alegațiilor de rele tratamente parvenite din sistemul penitenciar.  

Forumul studenților anti-tortură este creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului în calitate de platformă a studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova,  implicați voluntar în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților profesionale, potențialului analitic, precum și a aptitudinilor lor individuale materializate la Universitate.

Pentru orice alte detalii, contactați: Alexandru Zubco, Șeful Direcției prevenirea torturii din cadrul OAP, email: alexandru.zubco@ombudsman.md, gsm. 060002641.

Această activitate este organizată în  cadrul  proiectului  „Managementul reținerii  și  detenției  în  Inspectoratele  de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea  financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al   Fundației   Soros-Moldova.