A A A

În rezultatul intervenției Reprezentanței Cahul a OAP, o familie cu patru copii, după 16 ani ani de așteptare, a obținut un teren pentru construcția casei de locuit.

La 06 februarie 2018 la Reprezentanța Cahul a Oficiului Avocatului Poporului s-a adresat familia V. din comuna Gotești, raionul Cantemir.

În plângere petiționarii au invocat faptul că din anul 2002 au depus cerere la Primăria comunei pentru a li se acorda un teren pentru construcția casei de locuit, însă până în februarie 2018 (timp de 16 ani!!!) cererea lor a rămas fără vreo soluție.

Pentru cercetarea faptelor expuse în adresare, șeful Reprezentanței Cahul OAP Anatoli Cravcenco și consultantul superior Maxim Cioroi la 15 februarie 2018 s-au deplasat la Primăria comunei Gotești.

În cadrul verificării a fost stabilit că familia V. este constituită din 6 membri, adică părinții și 4 copii, locuință proprie nu are și trăiește într-un imobil care anterior a fost cămin pentru studenții care veneau în sat pe timpul verii la muncă.

După falimentul Cooperativei Agricole de Producție „Goteșteanca”, proprietarul imobilului în care trăiește familia, clădirea a fost procurată la licitație de o persoană fizică care la moment se află peste hotarele țării.

Astfel de facto familia petiționarului în orice moment putea rămâne făra spațiu de locuit. În cadrul vizitei la Primărie au fost verificate documentele ce țin de repartizarea loturilor de teren. Controlul a stabilit că familia V. a depus cerere pentru teren pentru construcția casei încă la 23 decembrie 2002, fiind prima pe listă, însă de mai bine de 16 ani familia respectivă nu primit vreo decizie de la Primărie.

Reprezentanții Primăriei nu au putut răspunde care este cauza acestei „tergiversări” de 16 ani și de ce nu a fost soluționată cererea petiționarului. De asemenea angajaților Reprezentanței Cahul a OAP nu li s-a putut oferi vreo explicație plauzibilă pe marginea faptului că unui cetățean din localitatea respectivă, care în dimineața zilei de 19 ianuarie 2018 a depus cerere pentru atribuirea unui teren pentru construcția casei în aceeași zi (!!) în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Comunal i-a fost atribuit prin decizia Consiliului teren pentru construcția casei de locuit.

În urma controlului efectuat primarului localității și secretarului Consiliului Comunal le-au fost aduse la cunoștință concluziile și constatările, la care au ajuns angajații OAP pe marginea faptelor depistate și anume faptul că lucrul autorității publice locale este desfășarat cu încălcări, în condiții de lipsă totală a transparenței în luarea deciziilor în ceea ce ține gestiunea fondului funciar. Inexistența unui regulament ce ar reglementa atribuirea sectoarelor de teren pentru construcție, facilitează promovarea intereselor personale a aleșilor locali, cu atât mai mult ca în cadrul ultimei ședințe la care a fost luată decizia despre atribuirea prioritară a unui lot de pământ iese în evidență semnele caracteristice ale unui conflict de interese, fapt ce ar putea deveni subiect pentru o eventual cercetare din partea Procuraturii Anticorupție.

Factorilor de decizie din cadrul administrației publice locale le-au fost înaintate recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiționarului.

La 23 februarie 2018 Primăria comunei Gotești a informat Reprezentanța Cahul a Oficiului Avocatului Poporului despre convocarea la 23 februarie 2018 a ședinței Consiliului Comunal. La această ședință a fost luată decizia despre atribuirea familiei V. a unui   teren pentru construcția casei individuale de locuit în comuna Gotești. Primăria a asigurat Reprezentanța Cahul a OAP că va oferi familiei V. o copie a Deciziei Consiliului Comunal, pentru ca membrii familiei să poată înregistra dreptul de proprietate la Oficiul Cadastral din Cantemir.