A A A

Lecție publică în domeniul drepturilor omului pentru angajații sistemului penitenciar

La 11 decembrie 2018 Alexandru Zubco, Formator OAP, Șeful Direcției prevenirea torturii a desfășurat o lecție publică la tema „Drepturile omului în penitenciare” la Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Instruirea a cuprins 20 de participanți, care au fost inițiați în drepturile omului și principiile fundamentale; mecanisme internaționale, regionale și naționale de protecție a drepturilor omului, inclusiv mecanisme de prevenire a torturii; atribuțiile Instituției Ombudsmanului; precum și rolul ANP în sistemul de protecție a drepturilor omului, relațiile angajat ANP-deținut.   

Activitatea a îmbinat aplicarea tehnicilor de educație non-formală, având drept scop coeziunea de grup, lucru în echipă, cunoaștere, analiză, mobilizare, responsabilitate – factori inerenți în activitatea sistemului penitenciar.

Evenimentul a fost realizat în cadrul Decadei Drepturile Omului și a campaniei #EuNuAplic1661.

Direcția prevenirea torturii.