A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului: Țara în care copiii mor înghețați de frig în stradă nu poate avea viitor.

Recent s-a produs un caz îngrozitor și ieșit din comun: un bebeluș a înghețat în stradă, uitat de mama lui aflată în stare de ebrietate. Nu e vorba de un accident, ci de moartea unui minor, cauzată de neglijența și iresponsabilitatea părinților, rudelor acestui copil, dar și a autorităților de resort. Pe cât de tragic este acest caz, pe atât - de grav, pentru că denotă existența unor probleme serioase de sistem în domeniul protecției mamei și copilului, susține Ombudsmanul.

 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a sesizat din oficiu pe marginea cazului dat. Maia Bănărescu consideră imperios necesară convocarea unei ședințe cu participarea factorilor de decizie de nivel central pentru examinarea acestuia sub aspectul asigurării cadrului juridic și instituțional necesar pentru prevenirea unor asemenea tragedii și asigurarea protecției copiilor aflați în situație de risc.

Ombudsmanul  mai precizează că nu poate să substituie autoritățile în exercitarea funcției de asigurare a protecției drepturilor copilului. Misiunea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului este de a monitoriza starea de lucruri în ansamblu pe țară privind respectarea drepturilor copilului și a face recomandări privitor la posibilitățile de ameliorarea a situației. Ombudsmanul de asemenea poate examina cazuri individuale în care persoane cu atribuții în domeniu nu își exercită funcțiile și intervine pentru a acorda asistență la cererea unor copii atunci cînd aceștia i se adresează. Avocatul Copilului nu poate cunoaște situația din fiecare localitate în parte pentru a solicita intervenția autorităților competente în scopul de a asigura protecția minorilor aflați în dificultate în această comunitate. În opinia Ombudsmanului, veriga slabă în exercitarea atribuțiilor de asigurare a protecției copiilor aflați în dificultate este la nivelul autorităților publice locale.

Asta deoarece există lacune în funcționarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențialelor victime ale violenței, neglijării exploatării și traficului. Acest mecanism trebuie să lucreze mai mult pentru prevenirea situațiilor de risc eminent pentru copii, consideră Maia Bănărescu.Totodată, Legea nr. 140 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți prevede angajarea în cadrul primăriilor, pe lângă funcția de asistent social comunitar, și a funcției de specialist pentru drepturile copilului. Urmare a monitorizării situației, Ombudsmanul a constatat însă că în 2016 doar în două primării, iar în 2018 doar în 14 - din țară activau și activează asemenea specialiști, motivul fiind lipsa  mijloacelor financiare pentru salarizarea acestora. Maia Bănărescu a recomandat în rapoartele anuale privind respectarea drepturilor copilului din 2016 și 2017 angajarea specialiștilor pentru drepturile copilului în toate primăriile din țară, dat fiind că asistenții sociali comunitari sunt suprasolicitați și nu se pot implica la modul efectiv pentru asigurarea protecției copiilor în situații de risc.  

În contextul cazului de la Nisporeni, dar și având în vedere alte cazuri de neglijare și abuz față de copii, Ombudsmanul reiterează această propunere. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului se va adresa cu demersuri repetate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Guvernului, autorităților publice locale cu solicitarea de identifica în mod operativ resursele financiare în acest sens.

Nu putem face economii pe seama copiilor. Țara în care copiii mor înghețați de frig în stradă nu poate avea viitor, susține Ombudsmanul.

 

 

Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare

Tel.: 060002656