A A A

Avea dreptul la o indemnizaţie unică pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, însă nu și-a putut realiza acest drept. Avocatul Poporului a intervenit și problema în cauză a fost soluționată.

Ş.P. ,domiciliat într-o localitate din raionul Ialoveni, s-a adresat la Oficiul Avocatului Poporului cu o plîngere  în care a invocat lezarea dreptului la proprietatea privată.

 Ș.P. a relatat că, prin decizia Consiliului raional Ialoveni, i-a fost acordată o indemnizaţie unică pentru construcţia spaţiului locativ în sumă de 41 mii lei.

Decizia Consiliului Raional, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”, a fost expediată Ministerului Finanţelor. Din motive necunoscute, acest act nu a fost recepţionat de către instituţia vizată.

Examinînd cazul, angajații Oficiului Avocatului Poporului au constatat că, deși ulterior Consiliul raional Ialoveni a expediat repetat o copie a deciziei sus menţionate, Ministerul Finanțelor nu a executat-o, motivînd că aceasta trebuie prezentată în original.   

Pentru soluţionarea pozitivă a acestui caz la  Oficiul Avocatului Poporului a fost invitat reprezentantul Consiliului raional Ialoveni, care a dat asigurări că autoritatea  teritorial administrativă va întreprinde toate acţiunile necesare pentru soluţionarea acestui caz. La acest subiect angajații Oficiului Avocatului Poporului au discutat și cu reprezentanții Ministerului Finanțelor.

În final, problema cu care s-a adresat Ș.P. la Oficiul Avocatului Poporului a fost soluţionată, iar familia acestuia a primit suma necesară pentru construcţia casei.