CHILD DEFENDER

Documens

Ombudsmanul copilului a susținut în instanță acordarea prejudiciului moral și material unei familii a căror copil a pierdut auzul ca urmare a administrării incorecte a tratamentului cu ghentamicină

18.07.2017

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a intervenit în procesul civil intentat de o familie către Institutul Mamei și Copilului pentru repararea prejudicial moral și material după ce copilul lor și-a pierdut auzul ca urmare a administrării incorecte a tratamentului cu ghentamicină.

În concluziile depuse în instanța de judecată, Ombudsmanul a menționat că, în procesul de acordare a asistenței medicale copilului, a fost încălcate grav dreptul fundamental la cel mai bun posibil standard al sănătății, dreptul la informație, la integritate corporală, la libera alegere, la autodeterminare, dreptul de a consimți, dreptul la siguranță și dreptul la un tratament personalizat. Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a subliniat că medicii au fost obligați să informeze părinții despre existența riscului de asurzire în cazul administrării ghetamicinei, să solicite acordul informat de la ei cu privire la acceptarea gradului de probabilitate a riscului existent. De asemenea, părinții au avut dreptul să cunoască dacă există alternativa altui medicament, cu un efect mai redus de toxicitate și au avut dreptul de a alege și a decide ce tratament să fie administrat copilului. În acest context, Ombudsmanul copilului a susținut cererea părinților despre încasarea prejudiciului, urmărind în acest caz respectarea interesului superior al copilului.

Instanța de judecată a dispus ca Institutul Mamei și Copilului să recupereze prejudiciul moral și material familiei.

Cazul examinat se află în atenția Oficiul Avocatului Poporului din 2012. 

Scrisoarea de mulțumire a familiei

Notă informativă în urma vizitei angajaților Oficiului Avocatului Poporului la Penitenciarul nr. 13

Un copil rămas fără îngrijrie părintească repus în drepturi după intervenția Avocatului Copilului

03.04.2017

Petiționara A.L., în calitate de tutore a minorei I.G., s-a plâns Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului despre încălcarea dreptului la protecție socială a minorei.

Potrivit spuselor petiționarei, minora, care statutul de copil rămas fără îngrijirea părintească, a fost impusă de către administrația Colegiului unde își făcea studiile să achite taxa de studii. Cele menționate de petiționară au fost adeverite de informațiile oferite de către Primăria localității de domiciliere a minorei și Serviciul de asistență psihopedagogică la solicitarea Ombudsmanului.

Pentru repunerea în drepturi, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a expediat un aviz prin care recomandă instituției de învățământ repunerea în drepturi a minorei și restituirea taxei de studii achitată de aceasta. Administrația instituției a restituit minorei banii achitați pentru studii timp de un an și jumătate. 

Avizul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului 

Răspunsul instituției de învățământ

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului mediator între familia unui copil și instituția de învățământ în care învață acesta

27 martie 2017

În cadrul Oficiului Avocatului Poporului a fost deschisă  procedura de investigare a cererii cet. S.R. care invoca acțiuni de abuz psihologic și neglijență din partea unor profesori în privința copilului I.R. căruia nu i s-a permis să plece acasă de la ore, deși circumstanțele îl impuneau .

Soluția

Opinia Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului cu privire la lichidarea/reorganizarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică

03 ianuarie 2017. Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu consideră că lichidarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică ar fi o acțiune incorectă în contextul actual de promovare a incluziunii  persoanelor cu dizabilități, a justiției prietenoase copiilor, a consultării opiniei copiilor în toate acțiunile întreprinse de autoritățile publice... 

Adresarea Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu Prim-ministrului Pavel Filip

Demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului adresat lui Pavel Filip referitor la asigurarea securităţii alimentaţiei

29 noiembrie 2016
Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului propune convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului în vederea remedierii imediate a situaţiei deplorabile în ceea ce priveşte calitatea produselor alimentare livrate în instituţiile de învăţămînt.
Demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului adresat lui Pavel Filip referitor la asigurarea securităţii alimentaţiei

Asigurarea dreptului la educaţie a unui copil cu cerinţe educaţionale speciale, obţinută prin implicarea Avocatului copilului

28 octombrie 2016
Către Avocatul Poporului pentru protecţia dreptului copilului s-au adresat părinţii unui copil cu cu cerinţe educaţionale speciale, căruia, conform spuselor părinţilor, i s-a încălcat dreptul la educaţie pe baza egalităţii de şanse. 

Soluţia

Două minore au primit acte de identitate datorită intervenţiei Avocatului Poporului pentru protecţia dreptului copilului

25 octombrie 2016
Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului a primit o cerere din partea unui petiţionar din raionul Cimişlia care invocă încălcarea dreptului la educaţie şi asistenţă şi protecţie din partea statului a două minore.  Petiţionarul menţionează că minorele au fost abandonate de către părinţi de la o vîrstă fragedă. Acestea au fost crescute şi s-au aflat permanent în grija mătuşii de pe linie paternă. În 2015, una din minore a absolvit treapta gimanzială, însă din lipsa actului de identitate, acesteia nu i s-a eliberat certificatul de absolvire. Respectiv, din lipsa buletinului de identitate şi a certificatului de absolvire, eleva nu a avut posibilitatea să-şi continue studiile în clasa a zecea. În aceeaşi situaţie s-a pomenit şi sora acesteia care a absolvit treapta gimnazială în 2016. 

Cererea petiţionarului 

Soluţia

Demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului adresat lui Pavel Filip

11 octombrie 2016

Maia Bănărescu a înaintat Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, un demers prin care susţine iniţiativa Ministerului Sănătăţii de a acorda dreptul de prescriere a medicamentelor compensate medicului pediatru din cadrul asistenţei medicale primare. 

Demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului

 

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА В МОЛДОВЕ: ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ (ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ)

Pages