Invitaţie la concurs pentru prestarea serviciilor tipografice

Oficiul Avocatului Poporului anunţă despre desfăşurarea procedurii de achiziţie publică,care are ca obiectprestarea serviciilor tipografice: publicarea Raportului Instituţiei naţionale a ombudsmanului privind respectarea drepturilor omului în anul 2014, a 12 broşuri, pliante şi leafleturi.

 

Denumirea autorităţii contractante:Oficiul Avocatului Poporuluidin Moldova

 

Sediul autorităţii contractante :Ofertele pot fi primite de la curier şi prin poştă  pe adresa  Chişinău,  str. Sfatul Ţării, 16 , dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

 

Numărul de telefon:234800, persoana de contact: Daniela Lungu.

Obiectul achiziţiei:servicii tipografice

 

I.               Raportul CpDOM pentru anul 2014       

1.Format -  70x100/16

2. Volum – 512 pagini, (2 +2), hîrtie ofset 70 g/m2şi4 pagini (4+4culori), hîrtie cretată, mată 90 g/m2

3. Coperta standard 02, (4+0 culori) hîrtie 300 de gr/m2, laminaţia mată 1+0

4. Machetare/design text, planşa şi coperta

5. Tiraj – 500 exemplare

6. Publicare în 3 limbi: de stat, rusă, engleză

7. Corectură tipografieiîn română, rusă, engleză

8. Termen: iulie                

II. Reeditarea broşurii „Drepturile copilului”

1.Format A6 finit

2.Volum 24 pagini, (4+4 culori) inclusiv coperta

3.Coperta  - broşură  01 (4+4 culori)

4.Hîrtie text – cretată 150 gr/m² - mată

5.Hîrtie copertă – cretată 150 gr/m² - mată

7. Tiraj – 1000 exemplare

8. Publicare în română

9. Termen: Mai

III. Reeditarea broşuriiConvenţia ONU cu privire la drepturile copilului”  (valet)

1. Format – A 5 (145x210mm)

2.Volum – 52 pagini (1+1 culori)

3. Hîrtie text – ofset 70 gr/m²

4. Coperta - 01 (4+0 culori) lac UV (1+0)

5.Hîrtie copertă – cretata-mată 300 gr/m²

6. Tiraj – 1000 ex.

7. Termen – mai

6.Publicare în limba română şi rusă (jumătate din broşura textul român şi cealaltă – versiunea rusă)

IV. Broşura „Drepturile persoanelor cu dizabilităţi”

1. Format - 100 x 210mm (1/3 de la A4)

2. Vol. – 24 pag. (4+4 culori).

3. Coperta  - broşură  01 (4+4 culori).

4.Hîrtie text – cretată 150 gr/m² - mată.

5.Hîrtie copertă – cretată 150 gr/m² - mată.

6.Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei.

7. Tiraj – 500 ex.

8. Termen – iunie

9. Publicare în limba română

V. Reeditarea Ghidului juridic pentru victimele violenţei în familie

 1. Format - 100 x 210mm (1/3 de la A4)

 2.Vol. – 24 pag. (4+4 culori)

 3.Coperta  - broşură  01 (4+4 culori)

 4.Hîrtie text – cretată 150 gr/m² - mată

 5.Hîrtie copertă – cretată 150 gr/m² - mată

 6. Tiraj – 500 ex.

 7. Termen - mai

VI.  Broşura « Mecanisme naţionale şi internaţionale de prevenire şi combatere a discriminării”

1. Format - 100 x 210mm (1/3 de la A4)

2.Vol. – 24 pag. (4+4 culori)

3.Coperta  - broşură  01 (4+4 culori)

  4.Hîrtie text – cretată 150 gr/m² - mată

  5.Hîrtie copertă – cretată 150 gr/m² - mată

  6.Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei

  7. Tiraj – 500 ex.

   8. Termen - septembrie

VII.  Buclet « Practica aplicării art.3 din CEDO în cazurile Republicii Moldova examinate de CtEDO”

1.Format - 150x120mm (420x150mm) desfăcut (,,в развороте’’), (4+4 culori)

2.Hîrtie text – cretată 135 gr/m² , falţarea – 3 falţe

3.Machetare/design text  şi  corectura tipografiei.

4.Tiraj – 500 ex.

5. Termen - iulie

VIII.    Broşură „ Drepturile pacienţilor”

1.Format - 100 x 210mm (1/3 de la A4)

2.Vol. – 24 pag. (4+4 culori)

3.Coperta  - broşură  01 (4+4 culori)

 4.Hîrtie text – cretată 150 gr/m² - mată

5.Hîrtie copertă – cretată 150 gr/m² - mată

6.Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei.

7.Tiraj – 500 ex.

8. Termen –august, septembrie

 

VIII.    Broşură „Legea cu privire la Avocatul Poporului” 

1.Format - 100 x 210mm (1/3 de la A4)

      2.Vol. – 36 pag. (4+4 culori).

      3.Coperta  - broşură  01 (4+4 culori).

      4.Hîrtie text – cretată 150 gr/m² - mată.

      5.Hîrtie copertă – cretată 150 gr/m² - mată.

      6.Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei.

      7.Tiraj – 500 ex.

      8. Publicare - în română şi engleză

      9. Termen –iulie,august

 

IX.          Pliantul „Avocatul Poporului” 

1.Format - A4 (4+4 culori)

2. Falţarea – 3 falţe

3. Hîrtia – cretată, 150 gr/m² - mată

4. .Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei

       5.Tiraj – 3000 ex.

       6. Termen –iulie,august

 

X.             Pliantul „Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului”-   (versiuneapentru copii)

1.Format - A4 (4+4 culori)

      2. Falţarea – 3 falţe

      3. Hîrtia – cretată, 150 gr/m² - mată

      4. Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei.

      5.Tiraj – 2000 ex.

      6. Termen –iulie,august

 

XI.          Pliantul „Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului” -  (versiunea pentru maturi)

 

1.Format - A4 (4+4 culori)

2. Falţarea – 3 falţe

                  3. Hîrtia – cretată, 150 gr/m² - mată

4. Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei

5.Tiraj – 1000 ex.

6. Termen – iulie,august

7. Publicare în limba română

 

 

XII. Editarea calendarului zilelor internaţionale ale drepturilor omului (cu spirală)

1.      Format – 110x170 mm

2.     Volum – 8 foi (4+4 culori)

3.     Hîrtie – 150 gr/m² - cretată- mată

4.     Suport – format 340 (130+80+130)x170 (4+0 culori)

5.     Laminarea –mată 1+0, carton 370 gr/m²

6.     Machetare/design text şi coperta, corectura tipografiei

7.     Termen – octombrie, noiembrie

 

 

XIII.    Leaflet la tema combaterii corupţiei nr. 1

1.     Format – A5(4+4 culori)

2.     Hîrtie cretată, mată 200gr/m²

3.     Machetare/design text, corectura tipografiei

4.     Termen – octombrie, noiembrie

5.      Tiraj – 3000 ex.

XIV.     Leaflet la tema combaterii corupţiei nr. 2

1.     Format – A5(4+4 culori)

2.     Hîrtie cretată- mată 200gr/m²

3.     Machetare/design text, corectura tipografiei

4.     Termen – octombrie, noiembrie

5.     Tiraj – 3000 ex.

 

 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) :Oferta se prezintă pînă la data de  15 mai  2015, ora 11.00

Data/ora desfăşurării concursului :Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de  15 mai 2015, ora 11.00.

 Criteriile de evaluare a ofertelor : evaluarea va avea loc după cel mai mic preţ pe lista întreagă, respectarea obligatiorie a termenilor stipulate şi executarea obligatorie a corecturii  raportului Oficiului Avocatului Poporului  în limbile română, rusă şi engleză.

Valuta şi modul de achitare: prin virament în lei MD

Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile 

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1. certificatul de înregistrare

2. licenţă

 

 

Preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii,

Mihai Cotorobai, Avocat al Poporului