Акты реагирования НМПП

Vizita preventivă efectuată de Consiliul pentru Prevenirea Torturii la Izolatorul de detenție provizorie la Inspectoratului de Poliție Sîngerei în data de 22 septembrie 2017

La data de 22 septembrie 2017, între orele 12:30 – 14.00, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii 
de comun cu reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului)
au efectuat o vizită preventivă la Izolatorul de detenție preventivă al Inspectoratului de Poliție Sîngerei.

Raport asupra vizitei preventive la IDP IP Sîngerei din 22 septembrie 2017
Aviz cu recomandări
Răspunsul parvenit de la Inspectoratul General de Poliție
Răspunsul parvenit de la Inspectoratul de Poliție Sîngerei

Vizita preventivă efectuată de Consiliul pentru Prevenirea Torturii la Izolatorul de detenție provizorie la Inspectoratului de Poliție Călărași în data de 26 septembrie 2017

La data de 26 septembrie 2017, între orele 13:20 – 14:30, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii de comun cu reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au efectuat o vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Călărași.

Raport asupra vizitei preventive efectuate la IDP IP Călărași 

Aviz cu recomandări

Răspunsul parvenit din Inspectoratul General de Poliție 

Răspunsul parvenit de la Inspectoratul de Poliție Călărași

Vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de poliție Briceni din 29 septembrie 2017

La 29 septembrie 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului, Secția prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de poliție Briceni.
Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare membrii OAP): Alexandru Zubco – Șef secție, Oficiul Avocatului Poporului; Iurie Dubenco – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului,Lilian Tudosan – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului;
Scopul vizitei: Monitorizarea situației privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante cu mandat de prevenire în IDP din cadrul Inspectoratul de poliție Briceni.
Ultima vizită de monitorizare: 2014. Alte vizite: IGP – februarie 2017, IDOM - septembrie 2017.

Vizită preventivă de monitorizare în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din or.Orhei din 27 septembrie 2017

La 27 septembrie 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului (OAP), Secția prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă de monitorizare în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei.
Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare membrii OAP):  Alexandru Zubco – Șef secție, Oficiul Avocatului Poporului; Lilian Tudosan – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului; Iurie Dubenco - Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului.
Scopul vizitei: Monitorizarea situației privind respectarea drepturilor beneficiarilor, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei.

Vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de Poliție Edineț. din 29 septembrie 2017

La 29 septembrie 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului (OAP), Secția prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de Poliție Edineț.

Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare Echipa de monitorizare):  Alexandru Zubco – Șef secție, Oficiul Avocatului Poporului; Lilian Tudosan – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului, Iurie Dubenco - Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului.

Scopul vizitei: Monitorizarea situației privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante în IDP din cadrul Inspectoratul de Poliție Edineț.

Ultima vizită: 26 septembrie 2009.

Raport asupra vizitei din 29 septembrie 2017 la IDP Edineț  

Aviz cu recomandări

Răspunsul parvenit de la Inspectoratul General de Poliție 

Răspunsul parvenit de la Inspectoratul de Poliție Edineț

 

Vizita preventivă efectuată în Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Basarabeasca, la 12 octombrie 2017

La 12 octombrie 2017, funcționarii Oficiului Avocatului Poporului, Secția prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de poliție Basarabeasca.
Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare membrii OAP): Alexandru Zubco – Șef secție, Oficiul Avocatului Poporului; Lilian Tudosan – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului, Iurie Dubenco – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului. Scopul vizitei a fost monitorizarea situației privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante cu mandat de prevenire în IDP din cadrul Inspectoratul de poliție Basarabeasca.

Raport privind vizita preventivă efectuată în Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Basarabeasca, la 12 octombrie 2017

Aviz cu recomandări

Răspunsul parvenit de la Inspectoratul General de Poliție

Răspunsul  parvenit de la Inspectoratul de Poliție Basarabeasca

Vizită de monitorizare la Penitenciarul nr.17 Rezina din 23 august 2017

La 23 august 2017, între orele 10:10 – 13:30, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii de comun cu reprezentanţii Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) au efectuat o vizită preventivă în Penitenciarul nr.17 - Rezina, aflat în subordinea Departamentului Instituțiilor Penitenciare a Ministerului Justiției.
Vizita a fost realizată în următoarea componență:  Ceslav Panico– Membru al Consiliului; Radu Nicoară – Membru al Consiliului; Svetlana Doltu – Membru al Consiliului; Lilian Tudosan – Secția prevenirea torturii, Oficiul Avocatul Poporului.
Scopul vizitei: Monitorizarea situației în Penitenciarul nr. 17 Rezina privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante.

Vizită preventivă la Spitalul de Psihiatrie și Ftiziopneumologie Orhei

La 20 iulie 2017, între orele 9:45 – 13.30, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii de comun cu reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) au efectuat o vizită preventivă la IMSP Spitalul de Psihiatrie și Ftiziopneumologie Orhei.

Vizita la Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești

La 05 septembrie 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului (OAP), angajații  Secției prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă de monitorizare în Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de poliție Florești. Scopul vizitei a fost monitorizarea situației privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante cu mandat de prevenire în IDP din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești.

În rezultatul vizitei a fost elaborat un raport și un aviz cu recomandări.

Raport asupra vizitei la Izolatorul de detenție provizorie  din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești 

Aviz cu recomandări

 

Vizită preventivă de monitorizare în Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratul de Poliție Glodeni

La 17 august 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului (OAP), angajații Secției prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă de monitorizare în Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de Poliție Glodeni.Scopul vizitei - monitorizarea situației privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante în IDP din cadrul Inspectoratului de Poliție Glodeni.

În rezultatul vizitei a fost elaborat un raport și un aviz cu recomandări.

Raport asupra vizitei preventive de monitorizare în Izolatorul de detenție provizorie  din cadrul Inspectoratul de Poliție Glodeni

Aviz cu recomandări

Pages