CHILD DEFENDER

Деятельность

Condițiile de studii în Gimnaziul din satul Vărăncău, raionul Soroca

06 febuarie 2014, Avocatul parlamentar examinează adresarea colectivă a părinților și elevilor din gimnaziul situat în localitatea Vărăncău, raionul Soroca.

Demersul avocatului parlamentar pentru proteția drepturilor copilului adresat în temeiul prevederilor art. 29 lit. b) al Legii cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 ministrului educației.

Demers Președintelui raionului Călărași în temeiul prevederilor art. 29 lit. b) al Legii cu privire la avocații parlamentari

28 noiembrie 2013, Unui copil dintr-un sat  din raionul Călărași i s-a refuzar înscrierea  în grădiniță pe motiv că acest copilul necesită educator de sprijin,  de care instituția de învățămînt nu dispune. 

Demers adresat de avocatul copilului președintelui raionului Călărași (în temeiul prevederilor art. 29 lit. b) al Legii cu privire la avocații parlamentari) 

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului: 5 ani de activitate

Adopţii naţionale şi internaţionale în viziunea avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului (Prezentarea avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului T.Plămădeala la Conferinţa Internaţională

Materialele Conferinţei Internaţionale „Respectarea dreptului copilului la abitaţie în familie. Analiza situaţiei existente în Republica Moldova prin prisma practicilor pozitive ale altor ţări”

Tamara Plămădeală, Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului 
 
Marin MAXIAN, şeful Direcţii securitate publică din cadrul Inspectoratului General  de Poliţie
Margit SARV, consilierul senior, Oficiul Cancelarului Justiției, Departamentul pentru drepturile copilului din Estonia
 
Ilya PEVNEV, șeful Direcţiei pentru respectarea drepturilor copilului, Oficiul Împuternicitului pentru    drepturile omului al Radei  Ucrainei
 
Valentina BULIGA, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
 
Juris JANSONS, ombudsmanul  Republicii Letonia
Danijela ŽAGAR, consilierul ombudsmanului pentru drepturile copilului din Croaţia 
 
Ionel OPREA,  adjunctul avocatului poporului pentru domeniul drepturilor copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap din România
Virginia Rusnac, Coordonator expert în transformarea institutiilor rezidentiale,Ministerul Educatiei al Republicii Moldova
 

Vizitele la Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din Corneşti, r. Ungheni

11 iulie 2013, Urmare a reportajului difuzat de postul televizat ProTV1 , CpDOM a efectuată o vizită la Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din or. Corneşti, r. Ungheni. 

RAPORT pe marginea vizitei preventive efectuate la Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din or. Corneşti, r. Ungheni octombrie 2012

Urmare a monitorizării efectuate în anul 2012 la Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din or. Cornești, r. Ungheni, la 08 iulie 2013 a fost efectuată o vizită repetată în instituția nominalizată.

RAPORT pe marginea vizitei preventive efectuate la Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din or. Corneşti, r. Ungheni (iulie 2013)

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ în baza vizitei de lucru efectuate la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei Hînceşti din 21 iunie 2013

25 iunie 2013, Întru realizarea obiectivelor strategice propuse pentru anul 2013, avînd drept scop monitorizarea şi evaluarea respectării drepturilor copilului, angajații CpDOM au efectuat o vizită la  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei Hînceşti

NOTĂ INFORMATIVĂ în baza vizitei de lucru efectuate la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei Hînceşti din 21 iunie 2013

NOTĂ INFORMATIVĂ în baza vizitei de lucru la Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei Criuleni din 19 iunie 2013

19 iunie 2013, Avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului fiind susținut de Serviciul protecția drepturilor copilului și-a propus să analizeze activitatea autorităților tutelare/Structura teritorială de asistență socială și protecția familiei 

NOTĂ INFORMATIVĂ în baza vizitei de lucru la Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei Criuleni din 19 iunie 2013

Cerere de chemare in judecata privind repunerea in drepturi si recuperarea prejudiciului material si moral

12 iunie 2013,  Cazul ”Parcului copiilor” situat pe str. M. Sadoveanu din Chișinău în atenția avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului 

Cerere de chemare in judecata privind repunerea in drepturi si recuperarea prejudiciului material si moral

OBIECŢIILE SI PROPUNERILE avocatului parlamentar pentru protecţia dreptului copilului la proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (in domeniul adopţiei)

17 mai 2013, Autoritatea centrală în domeniul adopţiilor şi anume Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei a propus Proiectul privind modificarea si completarea Legii nr. 99 din 28 mai 2010, avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului are un șir de obiecții și propuneri.

OBIECŢIILE SI PROPUNERILE avocatului parlamentar pentru protecţia dreptului copilului la proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (in domeniul adopţiei) 

Pages