Știri

14 Mai 2018

Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în anul 2017 în Republica Moldova a fost audiat în Parlamentul țării.

Constatările și recomandări în acest sens au fost prezentate de către Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu. Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a menționat că în Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților ...
14 Mai 2018

Șeful Reprezentanței Cahul a Oficiului Avocatului Poporului a participat la ședința Consiliului Raional Cahul pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Recent, șeful Reprezentanței Cahul a Oficiului Avocatului Poporului Anatoli Cravcenco a participat în calitate de invitat la ședința Consiliului Raional Cahul pentru Protecția Drepturilor Copilului. În cadrul ședinței a fost prezentat raportul de activitate Consiliului pentru Protecția drepturilor ...
08 Mai 2018

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, și angajați ai Oficiului Avocatului Poporului s-au întîlnit cu un grup de peste 20 de studenți străini care își fac studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Scopul întîlnirii a fost informarea studenților străini despre rolul, misiunea și atribuțiile Ombudsmanului, precum și documentarea din prima sursă despre gradul de integrare a străinilor în societatea moldovenească, problemele care le apar în acest proces și în general în realizarea drepturilor. ...
07 Mai 2018

Rezoluția ședinței publice a Consiliului de experți pentru monitorizarea implementării Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități din cadrul Oficiului Avocatului Poporului

REZOLUŢIA ședinței publice a Consiliului de experți pentru monitorizarea implementării Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități din cadrul Oficiului Avocatului Poporului Chișinău 4 mai 2018 Avocații Poporului și membrii Consiliului de experți care au participat la ședința ...
04 Mai 2018

Comunicat de presă

Cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități, consemnată pe 5 mai, Avocații Poporului au organizat o ședință publică a Consiliului de experți pentru monitorizarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. În cadrul ședinței, ...
03 Mai 2018

INVITAȚIE DE PRESĂ

Cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități, Avocații Poporului organizează o ședință publică a Consiliului de experți pentru monitorizarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. În cadrul ședinței, Avocații Poporului și ...
03 Mai 2018

Cu ocazia Zilei Mondiale a libertății presei, Avocatul Poporului își reiterează îngrijorările legate de situația existentă în domeniul libertății mass-media în Republica Moldova, dar și recomandările făcute autorităților

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai: Libertatea presei şi pluralismul sunt condiții indispensabile pentru o societate democratică. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să întreprindă eforturi hotărîte pentru a garanta libertatea presei şi a pluralismului, a crea un mediu de afaceri propice ...
02 Mai 2018

Concurs pentru selectarea unei companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova

Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind asigurarea drepturilor omului în țară, ...
27 Aprilie 2018

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a participat la evenimentul de lansare a noului program al CoE privind „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”

În discursul rostit Ombudsmanul a apreciat faptul că acest program, prevăzut pentru o perioadă de 3 ani, vine să continue acțiunile din cadrul proiectului „ Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, finalizat recent. Avocatului Poporului a subliniat că noutatea prezentului program ...
25 Aprilie 2018

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere șef serviciu în Serviciul resurse umane

În conformitate cu punctul 46 lit.b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, concursul de ocupare a funcției publice de șef al Serviciului resurse umane a fost prelungit pînă la 25 mai 2018. OFICIUL AVOCATULUI ...

Pages