A A A

Vizite preventive și de documentare la Inspectoratul de poliție Rezina și Inspectoratul de poliție Șoldănești

La 11 iulie 2018 funcționarii Secției prevenirea torturii din cadrul Oficiul Avocatului Poporului au efectuat două vizite de monitorizare la IP Rezina și IP Șoldănești în scop de prevenire a torturii și a relelor tratamente. Vizitele au fost focusate pe monitorizarea de jure și de facto a situației privind respectarea drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției, inclusiv monitorizarea modului de implementare a recomandărilor anterioare ale Avocatului Poporului. De asemenea, membrii echipei au intervievat beneficiarii și angajații, conform unor criterii predefinite. 

Rezultatele și concluziile asupra vizitelor de monitorizare vor fi cumulate în Raportul de monitorizare. În cazul în care vor fi formulate recomandări, Avocatul Poporului va emite, în temeiul art.24 a Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului, un aviz obligatoriu pentru instituția vizată în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. 

Această activitate este organizată în  cadrul  proiectului „Managementul reținerii  și  detenției  în  Inspectoratele  de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea  financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.