A A A

Vizita preventivă a membrilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii la Penitenciarul nr.13 - Chișinău

La data de  04 ianuarie 2018, între orele 09.50 – 15.20 , membrii Consiliului pentru prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă la Penitenciarul nr.13 - Chișinău, aflat în subordinea Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției. Vizita a fost realizată în următoarea componență:  Svetlana Doltu – Membru al Consiliului;  Ceslav Panico – Membru al Consiliului; Oxana Gumennaia – Membru al Consiliului;  Mihail Gorincioi  – Membru al Consiliului.  Scopul vizitei: Monitorizarea situației în Penitenciarul nr.13  privind respectarea drepturilor persoanelor deținute (bărbați) împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante, precum și accesul deținuților la serviciile medicale în penitenciar. 

Raport asupra vizitei preventive la Penitenciarul nr.13 Chșinău, realizată de membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii la 04 ianuarie 2018