A A A

Vizită preventivă la Penitenciarul nr.11 - Bălți

La data de 31 octombrie 2017, între orele 11.00 – 15.00 , membrii Consiliului pentru prevenirea torturii  de comun cu reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) au efectuat o vizită preventivă la Penitenciarul nr.11 - Bălți, aflat în subordinea Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției. Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare echipa de monitorizare): 1. Svetlana Doltu – Membru al Consiliului; 2. Ceslav Panico – Membru al Consiliului; 3. Oxana Gumennaia – Membru al Consiliului; 4. Lilian Tudosan – Secția prevenirea torturii, Oficiul Avocatul Poporului. Scopul vizitei: Monitorizarea situației în Penitenciarul nr.11 - Bălți privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante.

RAPORT privind vizita preventivă efectuată la Penitenciarul nr.11-Bălți, pe data de 31 octombrie 2017 

Aviz  în temeiul art.24 din Legea nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) din 03.04.2014