A A A

Vizita efectuată la Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei

Drepturile beneficiarilor Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei au fost violate - a constatat echipa de monitori de la Oficiul Avocatului Poporului urmare a vizitei de lucru la această instituţie.

Pentru examinarea obiectivă și multiaspectuală a situației în care se află beneficiarii Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei, pe 8 septembrie 2015 un grup de funcţionari ai Oficiului Avocatului Poporului a efectuat o vizită de lucru repetată la această instituţie.
Echipa de monitori, din care au făcut parte şeful Serviciului protecția drepturilor copilului, Tatiana Crestenco, consultanții din cadru Serviciului investigaţii şi monitorizare - Gheorghe Bosîi, Elena Draghici și Iurie Dubenco, a purtat discuții cu angajații instituției, a vizitat încăperile instituției, a examinat fișele medicale și alte acte. Membrii echipei de monitori nu au purtat discuții cu beneficiarii instituției deoarece viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a restricționat accesul reprezentanților Instituţiei Ombudsmanului în grupe, motivînd că vizita nu a fost coordonată cu MMPSF.
Echipa de monitori a constatat că, potrivit Regulamentului de funcționare, Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale este instituție socială care oferă plasament temporar copiilor cu deficiențe mintale în vîrstă de la 4 pînă la 18 ani. În realitate în instituția vizată sînt plasați copii de la vîrsta de 7 ani, iar la împlinirea majoratului beneficiarii continuă să se afle în instituție, astfel că la momentul vizitei doar 63 rezidenți aveau vîrsta de pînă la 18 ani, iar 150 de beneficiari au vîrstă cuprinsă între 18 și 39 ani.
În situația în care în instituția socială a cărei menire este de a oferi plasament copiilor pînă la vîrsta de 18 ani se află persoane adulte care au atins vîrsta de 39 ani, prevederea din Regulamentul casei-internat care se referă la ”reevaluarea periodică a măsurii de protecție stabilită” este respectată formal.
Schema de încadrare a instituției nu include unitățile de psiholog, psihopedagog, pedagog, deși instituția are menirea de a asigura procesul de asistență psihopedagogică, socio-medicală a copilului.
Nu putem vorbi despre o reabilitare psiho-socială și medicală în situația în care medicul psihiatru activează pe 0,25 unități de salariu, medicul pediatru pe 0,5 unități de salariu, funcția de neurolog este vacantă, iar funcțiile de psiholog, psihopedagog și pedagog nici nu sînt prevăzute în schema de încadrare.
Mai multe înregistrări video privind calitatea serviciilor în instituția dată apărute între 2010-2015 în diverse surse mass-media, dar și numărul petițiilor, sesizărilor din oficiu înregistrate în secretariatul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, denotă faptul că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei nu a asigurat buna funcționare a instituției așa cum este prevăzut în pct. 4 al Regulamentului de funcționare a Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale.
O altă problemă este fluctuația de cadre cauzată, în principal, de salariile mici ale angajaţilor instituţiei. De exemplu, dădacele au o retribuţie lunară de 1080 lei. Angajaţii nu sînt stimulaţi, motivaţi financiar.
Funcţionarii oficiului au constatat că, în condiţiile unui management defectuos, în lipsa personalului calificat și din cauza fluctuației de cadre, instituția nu își realizează obiectivele, iar prevederile legale ce țin de respectarea drepturilor copilului nu sunt respectate.
În rezultatul vizitei echipa de monitori a venit cu următoarele recomandări:
Revizuirea Regulamentului de funcționare al caselor-internat pentru copii cu deficiențe mintale și racordarea la prevederile legale în vigoare;
Aducerea în concordanță a schemei de încadrare a angajaților din casele-internat pentru copii cu deficiențe mintale în conformitate cu obiectivele instituției;
Reevaluarea personalului care activează în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei;
Reevaluarea plasamentului beneficiarilor și întreprinderea promptă a măsurilor de dezinstituționalizare a rezidenților din Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei, în special a celor adulți;
Examinarea psihologo-psihiatrică a beneficiarilor Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei pentru a infirma/confirma neglijența și acțiunile abuzive ale angajaților față de beneficiari;
Stabilirea standardelor de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale;
Elaborarea și implementarea unui Plan privind motivarea financiară/nefinanciară a angajaților din Casele-internat pentru copii cu deficiențe mintale;
Stabilirea unei colaborări cu Direcția de învățămînt Orhei privind asigurarea instruirii continue a educatorilor din Casele-internat și acordarea gradelor didactice;
Elaborarea și aprobarea unui program educativ pentru copiii din această instituție, ținînd cont de particularitățile de dezvoltare intelectuală ale acestora, pentru a evita violarea prevederilor articolul 35 al Constituției Republicii Moldova;
Întreprinderea măsurilor de ameliorare a relațiilor interpersonale dintre angajații Casei-internat din Orhei.

Raportul elaborat de monitori pe marginea vizitei efectuate a fost expediat la solicitare vicepreşedintelui Parlamentului Liliana Palihovici.


Textul Raportului poate fi citit aici:http://ombudsman.md/…/atta…/raportul_vizitei_orhei_2015r.pdf