Vizita de monitorizare la Azilul republican pentru invalizi şi pensionari

În urma difuzării reportajului la postul de telviziune PROTV privind condiţiile de cazare a persoanelor la Azilul republican pentru invalizi şi pensionari,cu sediul în mun. Chişinău, în temeiul art. 24 al Legii Nr.1349-XIII din 17.10.97 cu privire la avocaţii parlamentari, la 28.februarie 2014 colaboratorii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova Gheorghe Bosîi, consultant principal în Serviciul Investigaţii şi Monitorizare, Elena Draghici, consultant în Serviciul Investigaţii şi Monitorizare au efectuat o vizită de monitorizare inopinată în instituţia vizată. Vizita de monitorizare a fost organizată în scopul de a elucida circumstanţele expuse în reportajul difuzat, precum şi pentru a efectua un control privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în instituţie. Faptele constatate în cadrul vizitei sînt expuse în Raport