A A A

Urmare a intervenţiei Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, un membru al Consiliul Superior al Magistraturii a intentat procedură disciplinară împotriva judecătorului Judecătoriei Orhei, Vasile Selevestru.

Judecătorul dat, avînd în procedură o cauză penală, iar inculpatul fiind sub arest, nu a întreprins acţiunile necesare pentru examinarea cauzei penale în termeni rezonabili.  Drept rezultat, inculpatul în dosarul respectiv se află în arest mai mult de 12 luni de laparvenirea dosarului în instanţa de judecată.

Cetăţeanul G.P. s-a adresat cu o petiţie la Centrul pentru Drepturile Omului. Dînsul s-a plîns că Judecătoria raionului Orhei tergiversează examinarea cauzei penale în privinţa sa. Potrivit petiţionarului, dosarul se află pe rol mai mult de un an însă pînă în prezent nu a avut nicio şedinţă de judecată. Totodată, este prelungită măsura preventivă – arestul, G.P.. fiind deţinut în Penitenciarul numărul 17 din Rezina.

Din nota informativă prezentată de judecător, avocatul parlamentar a stabilit că într-adevăr cauza penală se află în examinare mai mult de un an şi că în această perioadă au fost fixaţi mai mulţi termeni.

Examinînd petiţia în cauză, avocatul parlamentar a constatat indici de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului, în special art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar şi de nerespectare  a prevederilor pct.3 şi 25 din Regulamentul cu privire la volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a activităţii organizatorice a instanţelor  judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei. În acest caz ombudsmanul s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii.  

Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de intenţia unui membru al CSM privind intentarea procedurii disciplinare împotriva judecătorului Judecătoriei Orhei, Vasile Selevestru.