A A A

Un petiţionar a fost repus în drepturi după implicarea angajaţilor Reprezentanţei Cahul a CpDOM

 

  În adresa Reprezentanţei Cahul a  Centrului pentru Drepturile Omului s-a adresat cu o plîngere locuitorul or. Cahul, care a invocat faptul că angajatorul nu execută hotărârea instanţei de judecată. Potrivit hotărîrii instanţei de judecată din 07 august 2012,  cetăţeanul C.V. a fost restabilit în funcţia de pădurar la Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Manta -V”, de unde a fost anterior concediat  conform art.86 al.1) lit.c) din Codul Muncii.

Administraţia întreprinderii a emis însă ordin de restabilire în funcţie fără a indica locul concret de muncă. Astfel, petiţionarul, prezentîndu-se în fiecare zi la serviciu, nu cunoştea segmentul de activitate de care este responsabil. La numeroasele adresări de a i se oferi loc concret de muncă primea de la conducătorul întreprinderii  răspunsuri confuze. Petiţionarul nu şi-a putut restabili dreptul încălcat nici după adresarea la executorul judecătoresc pentru îndeplinirea hotărârii judecătoreşti.

Angajaţii Reprezentanţei Cahul a CpDOM i-au expediat pe  18.12.2012 o scrisoare cu caracter de recomandare directorului  Întreprinderii de Stat Silvo-Cinegetică „Manta -V”, în care au indicat concret prevederile Codului de executare, Codului Muncii, Codului de procedură civilă, precum şi practica CEDO cu privire la cauzele legate de neexecutarea hotărârilor judecătoreşti.

Urmare a intervenţiei angajaţilor CpDOM, pe 03.01.2013 administraţia  Întreprinderii de Stat Silvo-Cinegetică „Manta -V” a emis ordin, prin care  petiţionarului C.V. i s-a acordat loc de muncă precedent cu indicarea concretă a cantonului şi sectorului de care este responsabil.