A A A

Tînăr din regiunea transnistreană, documentat cu acte de identitate cu suportul Oficiului Avocatului Poporului

Oficiul Avocatului Poporului a contribuit la eliberarea actelor de stare civilă și de identitate unui tânăr din regiunea transnistreană.

R.A., născut într-o localitate din regiunea transnistreană, s-a adresat la Oficiul Avocatului Poporului cu solicitarea  de ajutor în documentarea cu acte de identitate naționale. Petentul s-a plîns că nu poate obține actele de identitate naționale în virtutea mai multor circumstanțe.  Actul de naștere al lui R.A. a fost înregistrat în regiunea de est a Republicii Moldova. Tatăl petentului a murit, iar mama deținea pașaport al Federației Ruse expirat. Din cauza unei cauze penale inițiate de administrația de la Tiraspol, R.A. s-a stabilit cu domiciliul în municipiul Chișinău, fiind anunțat în căutare.  

Din 2015 tânărul nu deținea nici un act de identitate național, motiv din care nu-și poate realiza drepturile la muncă și studii, nu avea acces la servicii publice. Petentul a mai indicat că se afla în litigiu cu Agenția Servicii Publice (ASP) din această cauză.Pentru repunerea în drepturi a lui  R.A, Avocatul Poporului a solicitat concursul Agenției Servicii Publice în vederea identificării posibilității de documentare a acestuia cu acte de identitate naționale.

 Astfel, în urma conlucrării Instituției Ombudsmanului cu ASP, la 11 iulie curent, beneficiarul a fost documentat cu certificat de naștere gratuit și buletin de identitate. Procesul de documentare a lui R.A. a durat trei ani, din cauza lipsei datelor cu privire la starea civilă, istoricului neclar al stării civile a rudelor de gradul I, precum și al actelor de identitate nevalabile ale acestora, implicit procedurilor birocratice din instituțiile publice.

 Problema nerecunoașterii actelor de stare civilă, precum și a nedocumentării unor persoane născute în regiunea de est a Republicii Moldova a fost și rămâne în vizorul Ombudsmanului deoarece constituie impedimente în asigurarea deplină a realizării drepturilor și libertăților fundamentale a persoanelor născute și domiciliate în spațiul necontrolat.