A A A

Studenții antitortură în vizită la Penitenciarul nr.5 Cahul

La 12 decembrie 2018 membrii Forumului Studenților antitortură de comun cu angajații Direcției prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului au efectuată o vizită de studiu la Penitenciarul nr.5 Cahul.

Vizita de studiu a avut drept scop aprofundarea cunoștințelor membrilor Forumului Studenților anti-tortură cu specificul activității instituției penitenciare vizate, discuții cu administrația P5, inițiere privind specificul activității P5, vizitarea spațiilor de întrevederi, locative, blocului administrativ, băii, blocului educativ și medical, detașamentul deservire gospodărească, discuții cu persoanele custodiate (bărbați, femei și minori) și angajați, etc.

Administrația P5 Cahul a fost receptivă și a contribuit la buna organizare și desfășurare a vizitei respective. Membrii Forumului au avut posibilitatea să viziteze orice spațiu, să acorde întrebări, să discute confidențial cu deținuții, să prezinte sugestii și să verifice corectitudinea întocmirii documentației interne. Urmare a vizitei, studenții vor întocmi raport de vizită, conform reperelor unei vizite preventive.

Forumul studenților anti-tortură este creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului în calitate de platformă a studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova,  implicați voluntar în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților profesionale, potențialului analitic, precum și a aptitudinilor lor individuale materializate la Universitate.

Pentru orice alte detalii, contactați: Alexandru Zubco, Șeful Direcției prevenirea torturii din cadrul OAP, email: alexandru.zubco@ombudsman.md, gsm. 060002641.

Această activitate este organizată în  cadrul  proiectului  „Managementul reținerii  și  detenției  în  Inspectoratele  de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea  financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al   Fundației   Soros-Moldova.