A A A

Situația gravă a unei familii din Anenii Noi s-a schimbat în rezultatul intervenției ombudsmanului

La Oficiul ombudsmanului au adresat o petiție cetățenii A.M. și L.C., care  se plîngeau pe faptul de lezare a dreptului dînșilor la asistență și protecție socială, acces la educație, acces la serviciile de sănătate publică, precum și dreptul la un trai decent.

Pentru examinarea circumstanțelor expuse în plîngere, la 30 octombrie 2014 a fost organizată o reuniune de lucru în satul Bulboaca, raionul Anenii Noi cu prezența ombudsmanului Tudor Lazăr, consilierului ONU pentru drepturile omului în Moldova Claude Cahn, primarului satului  Bulboaca  Nicolae Bălănel, precum și a factorilor de decizie din Consiliul Raional Anenii Noi. În cadrul discuției  au fost abordate probleme ce țin de posibilitatea acordării de spațiu  locativ, stabilirea gradului de invaliditate a copilului în vîrstă de 3 ani și înscrierea în grădinița din localitate, precum și acordarea alocațiilor sociale prevăzute pentru familiile socvialmente vulnerabile.

La intervenția ombudsmanului Tudor Lazăr și a consilierului ONU pentru drepturile omului în Moldova Claude Cahn, organele de resort au reacționat prompt pentru soluționarea problemelor întimpinate de familiile date.

La 04 decembrie 2014 în incinta primăriei Bulboaca a fost organizată o altă reuniune de lucru, în aceiași componență, pentru evaluarea rezultatelor acțiunilor întreprinse pe marginea cazului dat.

Astfel, cu suportul Primăriei Bulboaca raionul Anenii Noi, familiei în cauză i-a fost acordat dreptul de a dispune de locuință în satul Roșcana din același raion. De asemenea, problema înscrierii copilului la grădinița din localitate, urmează a fi pusă în discuție în cadrul ședinței Consiliului local din 16 decembrie 2014,  primarul satului Bulboaca Nicolae Bălănel a dat asigurări că problema va fi soluționată.  

În același timp, primarul satului Bulboaca a comunicat că în termeni restrînși familia M. va beneficia de ajutoare umanitare oferite de către comunitatea evanghelică și Asociația Obștească ”Betania”, întru suportul familiilor vulnerabile din localitate.

Direcția Asistență Socială, Tineret și Protecția Familiei din raionul Anenii Noi a întreprins toate măsurile pentru ca la moment, familia M. să beneficieze de ajutor social, pe care familia dată l-a primit,  Direcția contnuă să caute soluții pentru acordarea gradului de invaliditate și asigurarea cu  încălțăminte  ortopedică a copilului.

Ombudsmanul va monitoriza în continuare situația familiei M.