A A A

Restabilirea dreptului la educație a persoanelor cu dizabilități

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a examinat cererea depusă la data de 14 iunie 2017, de către părinții copiilor care frecventează școlile auxiliare nr. 6 și 7 și de către reprezentații Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități. În cererea transmisă se indică faptul că elevilor care sunt înmatriculați la studii, în școlile auxiliare li se încalcă dreptul la educație, prin faptul că până în prezent Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu a elaborat Planul Cadru pentru clasele a IX-a.

Analizând cadrul internațional pertinent, în speță art. 28 și 29 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului Ombudsmanul, a sesizat faptul că acțiunile autorităților naționale reprezintă o discriminare în accesul la educație pe criteriul de dizabilitate. Astfel, la data de 28 iulie 2017 Avocatul Poporului a solicitat în baza art. 23, alin. (1) al Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014, concursul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității drept instituție de resort în domeniu pentru analiza circumstanțele invocate și a emite o Decizie conform competențelor legale atribuite. Astfel, la data de 29 septembrie 2017 Consiliul a emis Decizia nr. 92/17 prin care a constatat o discriminare indirectă privind accesul la educație pe criteriu de dizabilitate și a solicitat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să organizeze și să monitorizeze procesul de revizuire a curriculumului școlar la disciplinele obligatorii și opționale, adaptate la necesitățile reale ale elevilor care sunt înmatriculați în școli auxiliare.

Problema admiterii elevilor din școlile auxiliare în cl. IX-a, a fost ridicată de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în nenumărate rânduri în cadrul întrunirilor și ședințelor de lucru cu oficiali și demnitari din domeniu. De asemenea, problema enunțată supra, a fost abordată și în cadrul întrunirii oficiale a Ombudsmanului Copilului cu Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica BABUC. În urma acestei colaborări MECC, a emis la data de 27 iunie 2018 Ordinul nr. 993, prin care a dispus permiterea absolvenților școlilor auxiliare, promoția 2018, să opteze pentru continuarea studiilor, la cererea părinților, atât în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, cât și în clasa a IX-a a școlilor auxiliare.