A A A

Reprezentanţa Varniţa a CpDOM a ajutat la perfectarea actelor de identitate

Reprezentanţa Varniţa a CpDOM a soluționat mai multe adresări ale cetățenilor din stînga Nistrului privind procedura de documentare la Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei Tighina. Mai multe persoane au depus plîngeri la reprezentanță în legătură cu refuzul neîntemeiat sau crearea diverselor piedici de ordin birocratic şi tărăgănarea perfectării buletinelor de identitate.  

La Reprezentanţa Varniţa a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova s-a adresat cu o solicitare cetăţeanca S.S., locuitoare din zona de stînga Nistrului, copil orfan, care a încercat să-și perfecteze actele de identitate de cetățean al Republicii Moldova. Petiționara invoca existența unor bariere de ordin birocratic, impuse artificial de organele R.Moldova, bariere, pe care petiționara, după mai multe încercări,  nu reușea să le depășească.

Pentru examinarea circumstanțelor expuse în plîngere, Șeful reprezentanței Varnița Veaceslav Ursu a organizat mai multe întîlniri cu reprezentanții organelor competente din Tighina, Șeful Oficiului Stării Civile din satul Varniţa. Urmare a discuţiilor și consultărilor comune, purtate de Veaceslav Ursu cu  funcționarii, a analizei tuturor actelor din dosarul lui S.S., au fost găsite posibilitățile pentru a documenta petiționara cu acte de indentitate moldovenești. Astfel, în scurt timp după intervenția Reprezentanței Varnița a CpDOM, cetăţeanca S.S  a obținut actele necesare.

Într-o scrisoare, adresată instituției ombudsmanului, petiționara S.S. își exprimă gratitudinea pentru sprijinul acordat în soluționarea  problemei sale.

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova va monitoriza în continuare situația cu perfectarea buletinelor de identitate de către cetățenii din stînga Nistrului.

Scrisoarea  de mulțumire a petiționarei S.S.