A A A

Reprezentanța Cahul a OAP a contribuit la soluționarea problemei legate de achitarea unui credit a unei mame cu patru copii

La 18 iunie 2018 la  Reprezentanța Cahul a OAP a parvenit o plîngere de la G.A. În plângere petiționara a invocat faptul că a beneficiat de un împrumut financiar de la o organizație de microfinanțare. Petiționara a achitat anticipat rata creditului pentru 7 luni. Însă ulterior a fost contactată de SRL ”Incaso” (întreprindere de colectare a datoriilor) și i s-a adus la cunoștință faptul că are de achitat o datorie care de fapt depășea suma creditului acordat. 
Conform Hotărârii Instanței de Judecată, petiționara a fost obligată să restituie suma respectivă. Conform Titlului executoriu, executorul judecătoresc a intentat procedura de executare silită și a pus sechestru pe toate conturile bancare ale debitorului. Executorul a fost informat despre faptul că debitorul are la întreținere 4 copii minori, cu cel mai mic fiind în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de trei ani, iar unica sursă de existență a petiționarei este îndemnizația pentru creșterea copilului până la vărsta de 3 ani, indemnizația fiind plătită prin intermediul unui card social. Cu toate acestea, executorul judecătoresc practic a blocat toate sursele financiare de existență a copiilor, contrar prevederilor art.110 din Codul de Executare a R.Moldova. În aceste circumstanțe Reprezentanța Cahul a OAP a intervenit cu o  recomandare în adresa executorului judecătoresc prin care au fost aduse la cunoștință prevederile normative care stipulează exhaustiv lista veniturilor care nu pot fi supuse executării silite. 
La data de 24 iulie 2018 executorul judecătoresc ne-a informat că a emis o încheiere privind anularea sechestrului de pe contul social a petiționarei.