Reprezentanţa Cahul a CpDOM a ajutat locuitorii satului Pelinei

Urmare a intervenirii Reprezentanţei Cahul a CpDOM, în luna aprilie curent vor demara lucrările de instalare a unor noi reţele de electricitate în localitatea Pelinei raionul Cahul. Funcţionarea celor existenţe este defectuoasă din cauza echipamentelor inadecvate şi depăşite, întreruperea livrării curentului electric fiind frecventă în satul Pelinei. În acest mod este perturbată viaţa şi activitatea normală a mai multe persoane din localitatea menţionată.

În petiţia adresată Reprezentanţei Cahul a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, un grup de locuitori din satul Pelinei raionul Cahul, care  locuiesc pe strada Cîmpiilor din satul Pelinei, s-au plîns de calitatea serviciilor prestate de Î.C.S.RED Union Fenosa. Din cauza instalaţiilor învechite  şi necorespunzătoare (linia  electrica este plasată  pe stîlpi de salcîm, conductoarele fiind cu multe înnodări, slab întinse) frecvent au loc deconectări de curent electric, ceea ce, la rîndul său conduce la defectarea aparatelor electrocasnice, în unele cazuri poate prezenta un pericol real pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.

În cursul examinării plîngerii, angajaţii CpDOM  au stabilit că primăria  comunei Pelinei, în scopul soluţionării problemei sus menţionate, a elaborat  un proiect  tehnic pentru construcţia unei linii electrice aeriene noi la 0,4 kV.  Pe 21 decembrie 2011 primăria comunei Pelinei  a depus proiectul tehnic la Oficiul comercial Cahul al RED UNION FENOSA.

Drept răspuns, pe 27.12.2011,  managerul de distribuţie al Sectorului Cahul Gaz Natural Fenosa, Vasile Ciorba, a informat Primăria comunei Pelinei că toate lucrările necesare ale proiectului sus-menţionat se vor planifica pentru îndeplinire conform «Regulamentului cu privire extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice», aprobat  prin  Hotărîrea Consiliului de Administrare a ANRE nr. 93 din  19.05.2003.

Însă Regulamentul la care a făcut trimitere Vasile Ciorba a fost  abrogat de Consiliul  Administrative  ANRE  încă pe 23.11.2011, în aceeaşi zi fiind aprobat un Regulament nou prin  Hotărârea nr. 439. De asemenea, dat fiind că autoritatea administraţiei publice locale a depus cererea după 30 septembrie 2011, proiectul tehnic nu a fost inclus în planul de activitate al operatorului pentru  anul 2012. Angajaţii CpDOM Cahul au mai stabilit că nici în anul 2013 nu au fost  planificate  lucrările de construcţie a reţelelor de electricitate în comuna Pelinei, raionul Cahul.

 În aceste circumstanţe, Reprezentanţa Cahul a solicitat managerului care gestionează reţelele sectorului Sud al Companiei Gas Natural Fenosa expunerea motivelor din care proiectul tehnic prezentat de autoritatea publică locală nu a fost inclus în planul de activitate pentru anul 2013.

Pe 27 martie curent, Reprezentanţa Cahul a CpDOM a fost informată că, potrivit deciziei A.N.R.E., a fost permisă modificarea planului de investiţii pentru anul 2013 şi includerea suplimentară a lucrărilor de construcţie a reţelelor aeriene 0,4kV în localitatea Pelinei r-ul Cahul. Lucrările vor începe în luna aprilie 2013.