A A A

Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în obiectivul avocatului parlamentar Tudor Lazăr

 

Constituţia Republicii Moldova, prin art.16 alin. (2), statuează că toţi cetăţenii Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Respectarea drepturilor minorităţilor facilitează participarea acestora în egală măsură cu populaţia majoritară, la viaţa economică şi politică. Cunoaşterea limbii oficiale a statului constituie un factor principal în eliminarea acestor impedimente. Normele internaţionale încurajează statele să întreprindă  măsuri pentru a oferi minorităţilor naţionale posibilitatea să studieze şi să vorbească în limba lor maternă.

Totodată, cunoaşterea limbii oficiale a statului se impune ca o necesitate pentru integrarea acestor persoane. Atâta timp cât politica de integrare nu se transformă în politică  a ”terorismului lingvistic” avantajele cunoaşterii limbii oficiale a statului de către persoanele ce aparţin minorităţilor naţionale sunt incontestabile.

Urmare a unei analize realizate, autorităţile administraţiei publice locale au constatat că se impune acordarea unei atenţii sporite studierii limbii oficiale a statului şi limbilor minorităţilor naţionale.

Pentru acest motiv, avocatul parlamentar a înaintat Ministerului Educaţiei, o adresă, solicitându-i întreprinderea de măsuri în anul 2013 pentru depăşirea situaţiei create.  Textul adresei poate fi citit aici.