A A A

Proiectul de realizare a Studiului Național al Percepțiilor Drepturilor Omului în Republica Moldova în desfășurare

Proiectul își propune drept scop evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind respectarea drepturilor omului în țară, inclusiv în dinamică,  evaluarea precedentă de acest gen a avut loc în 2016. Scopul propus va fi atins prin pregătirea și realizarea Studiului Național al Percepțiilor Drepturilor Omului în Republica Moldova.  

Studiul Național al Percepțiilor Drepturilor Omului în Republica Moldova va fi realizat pe eșantion agregat nu mai mic de 1100 respondenți, acoperind în mod reprezentativ principalele grupuri vulnerabile vizate - femeile, persoanele cu dizabilități, tinerii și persoanele în vîrstă înaintată, minorități etno-lingvistice și religioase, etc.

Realizarea acestui studiul va contribui la îmbunătățirea situației beneficiarilor prin faptul că va oferi date privind situația în domeniul drepturilor omului, și în special a grupurilor vulnerabile, ceea ce va influența pozitiv asupra calității politicilor publice elaborate de către autorități, care la rîndul lor vor utiliza aceste date pentru identificarea unor soluții care să răspundă necesităților persoanelor, și în special a grupurilor vulnerabile.

Oficiul Avocatului Poporului în calitate de Instituție Națională de Protecție a Drepturilor Omului este interesat de elaborarea unui astfel de studiu care să furnizeze astfel de date,  deoarece acestea vor scoate în evidență problemele existente în domeniul drepturilor omului, dar în același timp vor reprezenta și un argument fundamental în fața autorităților privind recunoașterea existenței acestor probleme dar și necesitatea intervenției pentru soluționarea lor.

Realizarea proiectului va pune baza schimbărilor esențiale în domeniul drepturilor omului prin prezentarea datelor importante privind situația actuală și în dinamică și principalele probleme din acest domeniu. Elucidarea acestor aspecte va determina decidenții publici să pornească și să intensifice reforme în domeniul drepturilor omului.

De asemenea Proiectul contribuie substanțial la realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, deoarece datele dezagregate obținute în rezultatul Studiului de fapt se vor referi la indicatorii și țintele localizate ODD în Moldova. 

Studiul este realizat  de Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.