PETIȚIA ON-LINE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice  de Oficiul Avocatului Poporului.

 

- De pe această pagină aveți posibilitatea de a vă adresa Avocatului Poporului  în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări. Pentru a trimite o petiție este necesar să completați cîmpurile din formularul de mai jos, precum și să respectați cîteva condiții.

 

- Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi autorităţile administraţiei publice vizate.

 

- Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

 

- La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

 

-Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale ( Legea cu privire la petiţionare nr. 190  din 19.07.94), nu vor fi examinate.

 

- În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.