A A A

Peste 50 de persoane au participat la Forumul apărătorilor drepturilor omului, organizat de Oficiul Avocatului Poporului

Oficiul Avocatului Poporului a convocat pe 6 decembrie curent apărătorii drepturilor omului în cadrul unui forum pentru a discuta despre condițiile în care aceștia activează în Republica Moldova, mecanismele naționale și internaționale de protecție a lor. Printre participanți au fost reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, inclusiv din UTAG și regiunea Transnistreană, ai CNSM, jurnaliști; juriști, reprezentanți ai OHCHR, ai OSCE, ai Consiliului Europei, ai unor misiuni diplomatice în Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat în contextul aniversărilor a 20-a a Declarației ONU și a 10-a a Declarației Consiliului Europei cu privire la apărătorii drepturilor omului, aniversării a 70-a a Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Coordonatoarea  Naţională a Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Olesea Perean, a vorbit  despre importanța Declarației ONU cu privire la apărătorii drepturilor omului și mecanismele ONU de protecție a acestora, iar șeful adjunct al Oficiului Consiliului Europei în Moldova, Eva Gutjahr, s-a referit la rolul CoE în susținerea și promovarea apărătorilor drepturilor omului.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a anunțat că promovarea și protecția apărătorilor drepturilor omului va fi inclusă printre direcțiile prioritare din activitatea ulterioară a Instituției Ombudsmanului. Potrivit spuselor Avocatului Poporului, decizia în cauză a fost determinată, inclusiv  de întețirea în ultimul timp a incidentelor cu caracter de intimidare la adresa apărătorilor drepturilor omului și degradarea mediului în care aceștia activează.

Mihail Cotorobai a vorbit despre ignorarea unor recomandări ale ombudsmanilor și propunerilor societății civile; persecutarea unor judecători pentru deciziile luate în cauzele examinate; crearea de impedimente unor avocați care apără persoane indezirabile pentru autorități, îngrădirea accesului la ședințele de judecată, mai ales în cazuri de rezonanță socială și politică,  impunerea de bariere pentru accesului jurnaliștilor, în special celor de investigații, la informații de interes public sau amenințarea, intimidarea acestora.

Jurnaliști și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale devin ținta unor campanii de discreditare și de hărțuire, în particular pe rețelele de socializare. Ombudsmanul a invocat în context cazul Șor, în care primarul de Orhei și-a permis insulte și amenințări, inclusiv cu răfuiala fizică, la adresa oponenților politici și jurnaliștilor pentru criticile făcute de către aceștia.

Mihail Cotorobai a informat asistența despre respingerea de către Procuratură a solicitării sale depuse împotriva ordonanței  de neîncepere a dosarului penal pe subiectul dat. Nu a fost luată în calcul de către deputații din Legislativ nici solicitarea privind adoptarea setului de proiecte de legi privind discursul de ură și prejudecată. Ombudsmanul a menționat că acest caz va fi reflectat în raportul ombudsmanului privind respectarea drepturilor omului în anul 2018, dar și în rapoartele de alternativă ale Avocatului Poporului la mecanismele internaționale. De asemenea,  Ombudsmanul va recomanda deputaților din noul legislativ adoptarea legii privind crimele bazate pe ură și prejudecată.

Avocatul Poporului s-a mai referit la problema asigurării transparenței decizionale și a accesului cetățenilor și jurnaliștilor la informația de interes public. Oamenii, reprezentanții societății civile au dreptul să controleze acțiunile liderilor săi și să se angajeze în dezbateri complete și deschise cu privire la aceste acțiuni. Aceștia trebuie să fie în măsură să evalueze performanța guvernului iar asta depinde de accesul la informații cu privire la starea economiei, sistemele sociale și alte chestiuni de interes public, a declarat Mihail Cotorobai.

Ombudsmanul a mai accentuat că cele descrise se întîmplă în timp ce autoritățile recunosc toate angajamentele internaționale referitoare la protecția apărătorilor drepturilor omului, iar legislația națională este în linii mari favorabilă pentru desfășurarea activității apărătorilor drepturilor omului.

Avocatul Poporului a subliniat că instituției naționale de protecție a  drepturilor omului îi revine un rol important în promovarea și protecția apărătorilor drepturilor omului. Mihail Cotorobai a spus că va pleda pentru elaborarea și adoptarea unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului, care să prevadă și un mecanism de protecție a apărătorilor drepturilor omului, conform standardelor internaționale.

El a menționat, de asemenea, că în Programul de Dezvoltare Strategică a Oficiului Avocatului Poporului pentru perioada 2018-2022 este planificată instituirea unui Consiliului Consultativ (Board) pe lângă OAP din membrii societății civile, cu rol activ de lider de opinie în domeniul drepturilor omului. În acest consiliu vor intra în mod evident apărători ai drepturilor omului.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a relevat că apărătorii drepturilor omului întotdeauna s-au confruntat cu probleme în activitatea desfășurată și că este important să existe mecanisme la nivel național și internațional de protecție a lor. Ombudsmanul copilului a mai spus că instituirea consiliului consultativ pe lîngă Oficiul Avocatul Poporului în componența celor mai reprezentative organizații neguvernamentale va permite adoptarea unor poziții corecte și imparțiale de către Ombudsmani în activitatea desfășurată.  Maia Bănărescu a mai declarat că organizarea Forumului este dovada faptului că Avocații Poporului sunt deschiși pentru conlucrarea cu societatea civilă și că își asumă rolul de lider în abordarea unor probleme mai sensibile sau provocărilor din domeniul drepturilor omului. 

Reprezentanții societății civile, printre care din UTAG și regiunea transnistreană,  au salutat ideea creării unui consiliul consultativ în componența apărătorilor drepturilor omului pe lîngă Oficiul Avocatului Poporului, dar și a adoptării unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului. Vorbitorii au abordat mai multe subiecte de actualitate legate de desfășurarea activității de promovare și protecție a drepturilor omului sau drepturilor copilului.

 

Direcția promovarea drepturilor omului

și comunicare

Tel.: 060002656