A A A

Percepția populației privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova nu s-a schimbat esențial în ultimii doi ani

7 din 10 locuitori ai Republicii Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate în mod sistematic. Acest fapt este constatat de rezultatele studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, prezentat pe 10 decembrie 2018, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cercetarea a fost efectuată de Compania iData pentru Oficiul Avocatului Poporului, pentru a observa dinamica percepției privind respectarea drepturilor omului, comparativ cu anul 2016, când a fost desfășurată o cercetare similară.

Elaborarea studiului a fost posibilă datorită suportului oferit de PNUD și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova.

„Studiul prezentat astăzi reflectă ce cred oamenii despre respectarea drepturilor omului în Moldova și oferă o foaie de parcurs pentru promovarea drepturilor omului în țară. Acesta este cel de-al doilea studiu privind percepțiile privind drepturile omului, elaborat cu sprijinul ONU, primul fiind efectuat în 2016. Datele despre percepțiile oamenilor vor fi utilizate pentru elaborarea politicilor, pentru o mai bună canalizare a intervențiilor ONU în domeniul drepturilor omului în Moldova și evaluarea impactului acestora asupra dezvoltării țării și realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, a menționat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

„Rezultatele studiilor din 2016 și 2018 ne-au ajutat și ne vor ajuta să verificăm gradul de corespundere a viziunii Instituţiei Ombudsmanului asupra stării de lucruri în domeniul drepturilor omului și să ne orientăm eforturile în direcția necesară. Sperăm ca și autoritățile să perceapă lucrurile în același mod și să valorifice informația pentru a-și reevalua unele priorități din activitate, a identifica noi posibilități, a utiliza noi pîrghii și mecanisme pentru a schimba lucrurile în bine”, a afirmat Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Mihail Cotorobai.

Printre cele mai importante constatări ale studiului sunt:

-          Situația privind drepturile omului nu s-a schimbat, în opinia a 43,8 la sută dintre respondenți. Totodată, în 2018 mai mulți participanți la cercetare au sesizat că situația privind drepturile omului mai degrabă s-a îmbunătățit (35,8%) decât s-a înrăutățit (16,4%);

-          Ca și în studiul din 2016, în opinia participanților, principalul drept ce necesită atenția societății este dreptul la sănătate, doar că ponderea respondenților este mai mare în 2018 –71,6% față de 61% în 2016. Dreptul la educație este al doilea în această listă, în creștere semnificativă față de anul 2016 (31,5%) –43.5% dintre respondenți plasându-l printre cele mai sensibile trei drepturi care merită mai multă atenție.

-          Pe a treia poziție în topul drepturilor care necesită mai multă atenție, la fel ca în 2016, este cel la protecție socială, urmat de dreptul la muncă și condiții prielnice de muncă, dreptul la informație, libertatea opiniei și a exprimării. Dreptul la informație, libertatea opiniei și a exprimării înregistrează o creștere a numărului de persoane (de la 7,9 la 14,5%) care îl plasează în categoria celor ce necesită o atenție sporită.

-          În studiul din 2018 se atestă o percepție mai bună a populației privind dreptul la protecția socială și o ușoară îmbunătățire a situației privind protecția drepturilor persoanelor social-vulnerabile. Totuși, cea mai mare parte dintre respondenți (43,7%) continuă să creadă că drepturile acestei categorii de persoane deloc nu sunt protejate de autoritățile statului.

-          Cel mai puțin respectat drept în Republica Moldova este dreptul la un proces echitabil, doar 21,8% din respondenți considerând că acesta este respectat.

-          Cele mai respectate drepturi în Moldova sunt: dreptul la cultură, identitate culturală, la libera circulație, la proprietate, la libertatea personală și viață privată. Ca și în 2016, conform percepției respondenților, 57,7% consideră că drepturile copiilor sunt printre cele mai respectate, într-o măsură mare sau foarte mare.

-          Din numărul total de respondenți, aproximativ o jumătate au declarat că li s-a încălcat cel puțin un drept în ultimii doi ani. Cel mai frecvent, ca și în 2016, a fost încălcat dreptul la sănătate, menționat de 22,6% din respondenți. Comparativ cu 2016, a crescut mult ponderea celor care consideră că li s-a încălcat dreptul de a alege și de a fi ales (de la 3,1% la 12,8%).

-          Peste 80% din respondenți sunt de părere că persoanele în etate, cu dizabilități, copiii, femeile și victimele violenței în familie au nevoie de cea mai mare atenție pentru a le fi protejate drepturile.

-          În opinia a două treimi din respondenți, la fel ca în 2016, cel mai frecvent încalcă drepturile omului Parlamentul și Guvernul, iar peste 62% din respondenți consideră că alte două instituții care încalcă drepturile omului sunt Judecătoriile și Poliția.

-          În ultimii doi ani s-a schimbat percepția populației privind modul în care instituțiile asigură respectarea drepturilor omului. Astfel, mass-media rămâne pe primul loc, ca instituție ce asigură respectarea drepturilor omului (41,9% față de 35,1%), rolul ONG-urilor pare mai semnificativ în prezent (36,5%, față de 19,7%). Președintele țării se clasează pe locul 3 cu 36%, față de 5,6% în 2016.În această perioadă a crescut și încrederea persoanelor în Oficiul Avocatului Poporului, de la 20,7% la 35,1%.

-          Nivelul de informare a populației privind drepturile omului în Republica Moldova nu s-a modificat considerabil față de anul 2016. S-a înregistrat o scădere nesemnificativă a ponderii celor care se cred foarte bine informați, dar și o creștere a ponderii celor care se consideră mai degrabă informați.Potrivit Studiului, Internetul a devenit o sursă mai importantă pentru informare despre drepturile omului, fiind devansată cu puțin de mass-media (presa scrisă, TV și radio).

Pentru mai multe detalii, contactați: Natalia Vișanu, Oficiul Avocatului Poporului: tel. 060002656, e-mail:natalia.visanu@ombudsman.md