A A A

Participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl au fost repuşi în drepturi în urma intervenţiei avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu.

Soţii G., participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl au fost repuşi în drepturi în urma intervenţiei avocatului parlamentar, Aurelia Grigoriu, către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

La  Centrul pentru Drepturile Omului s-au  adresat soţii G., locuitori ai s. Dezghinja, r-l Comrat, invocînd încălcarea dreptului la acces liber la justiţie, în aspectul neexecutării deciziei judecătoreşti şi respectiv a dreptului la asistenţă şi protecţie socială.

Dat fiind faptul că, organele competente nu au recunoscut valabilitatea legitimaţia de participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, eliberate de Ucraina, petiţionarii au fost nevoiţi să solicite constatarea acestui fapt de către  instanţa de judecată competentă. Astfel, prin decizia judecătorească din 28 decembrie 2009 a fost confirmată participarea soţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi obligat Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Comrat să efectueze expertiza medicală a vitalităţii persoanelor nominalizate, în vederea stabilirii legăturii cauzale a invalidităţii cu catastrofa de la Cernobîl.
 
Avocatul parlamentar, considerînd a fi nejustificate acţiunile/inacţiunile atît a executorilor judecătoreşti, cît şi a organelor de stabilire a expertizei vitalităţii, motiv din care s-a tergiversat executarea deciziei judecătoreşti, care este obligatorie pentru toate autorităţile publice, a uzat de toate mijloacele legale întru soluţionarea problemei petiţionarilor. Astfel, Avocatul parlamentar  în repetate rînduri a sesizat Departamentul de Executare, Preşedintele Consiliului de expertiză medicală  a vitalităţii Comrat, precum şi Preşedintele Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii, recomandînd consolidarea eforturilor întru repunerea în drepturi a petiţionarilor, eforturile cărora nu s-au dovedit a fi  eficiente.  În cele din urmă, la iniţiativa Avocatului parlamentar a fost organizată o    întîlnire cu  Ministrul Sănătăţii, dl Vladimir Hotineanu, vis a vis de această problemă, în cadrul căreia s-a decis examinarea actelor soţilor G. de către Consiliul Interdepartamental de experţi de pe lîngă Ministerul Sănătăţii în vederea stabilirii legăturii cauzale a invalidităţii cu catastrofa de la Cernobîl. Ulterior am fost informaţi asupra examinării actelor prezentate şi stabilirii legăturii cauzale a maladiilor şi invalidităţii soţilor G. cu participarea la lichidarea avariei de la Cernobîl. 

Avocatul parlamentar apreciază eforturile Ministrului Sănătăţii în soluţionarea  acestui caz, reiterînd că o abordare temeinică şi obiectivă în segmentul drepturilor omului este posibilă doar în rezultatul unei colaborări eficiente cu autorităţile publice, instituţiile de stat şi organizaţiile neguvernamentale.