A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Opinia Avocatului Copilului, luată în calcul de către judecătorii Curții Constituționale

Judecătorii Curții Constituționale au ținut cont de argumentele Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind neconstituționalitatea prevederii care nu permitea taților cu patru sau mai muți copii de a beneficia de asigurare medicală gratuită. Norma legală contestată stabilea că doar mamele neasigurate cu patru sau mai mulți copii se puteau bucura de acest drept.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a depus la Curtea Constituțională o opinie (Amicus Curiae)  în acest sens în susținerea sesizării depuse de către un grup de deputați.

Ombudsmanul Copilului a argumentat poziția sa prin faptul că  sintagmele ,,mame” și ,,mamele” din prevederile legale contestate contraveneau prevederilor art.16, 28, 36, 47, 48 și 49  din Constituția Republicii Moldova.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că scoaterea în evidenţă a termenului „mame” și ,,mamele” în norma contestată instituie o discriminare fondată pe sex și o limitare a exercitării drepturilor tatălui în cazul în care el este unicul părinte.

Ombudsmanul a amintit că, potrivit jurisprudenței CEDO, "între părinți există o egalitate fundamentală inter alia referitor la drepturile părintești" și că un drept ce se cuvine unuia dintre părinți, în speță mama, se cuvine și celuilalt părinte.

Maia Bănărescu a mai accentuat că egalitatea între femei şi bărbaţi înseamnă drepturi, oportunităţi şi responsabilităţi egale pentru fiecare femeie şi bărbat în toate sferele vieţii publice şi private. Acest principiu este încorporat în toate tratatele internaţionale din domeniul drepturilor omului şi consfinţit în Legea Supremă a ţării. Prin urmare, excluderea taților care au la întreținere   patru și mai mulți copii de la exercitarea dreptului la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în timp ce mamele au acest drept, nu poate fi considerată ca fiind fondată pe o justificare obiectivă sau rezonabilă.

 Opinia (Amicus Curiae) a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu