A A A

Ombudsmanul Tudor Lazăr a intervenit în cazul locatarilor unui bloc care riscau să fie debranşaţi de la energie electrică şi apă, precum şi evacuaţi din locuinţele lor.

În Oficiul Avocatului Poporului(Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova) a parvenit o petiţie colectivă din partea locatarilor unui bloc din municipiul Chişinău, strada Gr.Vieru. Respectiva clădire este un cămin care se află în gestiunea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.  Locatarii blocului dat solicitau intervenţia Avocatului Poporului, invocînd lezarea drepturilor lor prin decizia administraţiei Universităţii Agrare de a debranşa clădirea de la energia electrică şi apă potabilă şi obligarea locatarilor de a elibera spaţiile locative la data de 01 mai 2014, în legătură cu necesitatea efectuării reparaţiei capitale.

Adjunctul Avocatului Poporului Tudor Lazăr a intervenit în acest caz. Ombudsmanul a trimis adrese Rectorului Universității Agrare de Stat din Moldova  şi Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu solicitarea de a găsi şi elabora soluţii amiabile şi a nu lasă fără loc de trai persoanele din blocul menţionat.De asemenea, s-a atenţionat şi asupra neadmiterii aplicării faţă de locatari a acţiunilor de debranşare de la reţelele de aprovizionare cu apă şi energie electrică, precum şi necesitatea elaborării unui plan de măsuri pentru efectuarea reparaţiei fără afectarea locatarilor şi a agenţilor economici. Decizia de evacuare şi debranşare a fost luată în baza unei Prescripţii emise de Inspecţia de Stat în Construcţii, în baza unei expertize efectuate anterior. Locatarii blocului au atras atenţia organelor, în care s-au adresat pentru schimbarea acestei decizii, asupra faptului că a fost constatată necesitatea unor reparaţii, deşi de proporţii, totuşi doar a unor elemente anume. În urma intervenţiei locatarilor Inspecţia de Stat în Construcţii  a modificat  Prescripția, permiţînd exploatarea imobilului în cauză  şi propunînd proprietarului  să efectueze repararea elementelor constructive descrise în Raportul de Expertiză.

Urmare intervenţiei Adjunctului Avocatului poporului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin scrisoarea nr.10/1-91 din 23.05.2014, a comunicat faptul că administraţia Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost atenţionată privind necesitatea respectării dreptului la locuinţă a petiţionarilor.

Din discuţia recentă cu petiţionarii ombudsmanul T.Lazăr a fost informat că blocul nu a fost debranşat de la energia electrică şi apă potabilă.

Astfel, Adjunctul Avocatului Poporului recomandă administraţiei Universităţii Agrare de Stat din Moldova de a respecta indicaţia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de a nu admite lezarea dreptului la locuinţă a petiţionarilor.

Situaţia dată continuă să rămînă în atenţia ombudsmanului.