A A A

Ombudsmanul Tudor Lazăr: „Cetăţenii au dreptul la un mediu sănătos.”

Urmare a intervenţiei ombudsmanului Tudor Lazăr, locatarii blocurilor de locuit din străzile Pavel Boțu, Viilor și A. Cehov  din cartierul Pămînteni, municpiul Bălţi au fost repuşi în drepturi.

Locatarii au adresat o petiţie în Reprezentanţa Bălţi a CpDOM, în care invocau faptul că autorităţile publice locale nu intervin pentru a soluţiona eficient problema unei gunoişti din preajma blocurilor de locuit, acest loc neavînd amenajarea necesară, ceea ce a creat o situaţie de antisanitarie şi pericol pentru sănătatea locatarilor din blocurile de lînga gunoişte, de asemenea în petiţie era invocat faptul că a fost deteriorat drumul în legatură cu lucrările de reparaţie a reţelelor sanitare, dar după efectuarea lucrărilor drumul nu a fost reparat.

Ombudsmanul Tudor Lazăr a intervenit în apărarea drepturilor petiţionarilor şi a trimis o adresă Primăriei Bălţi. Primăria municipiului Bălţi, potrivit recomandărilor parvenite în adresa sa, a dispus ca serviciile competente să înlăture gunoiştea din preajma platoului şi a obligat instalarea containerelor necesare pentru colectarea gunoiului.

Totodată în legătură cu deteriorarea drumului în urma lucrărilor de instalare şi reparaţie a reţelelor de apeduct, canalizare şi gaze s-a decis ca pînă la sfîrşitul anului să se efectueze reconstrucţia fiind elaborate actele necesare, iar S.A  „Constructorul”,  responsabilă de reamenajarea teritoriului, a început lucrările de reparare a sectorului de drum deteriorat.