A A A

Ombudsmanul solicită şi obţine asistenţa juridică garantată de stat pentru un grup de petiţionari

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a înregistrat cererea colectivă a 43 de petiţionari dintr-un sat din Şoldăneşti. În adresăre, petiţionarii invocau lezarea dreptului constituţional la apărare,  prevăzut de articolul 26 al Constituţiei Republicii Moldova.

În 2007 petiţionarii au încheiat contractele de arendă a cotelor echivalente de teren plantate cu livadă, care le aparţin cu drept de proprietate cu o Gospodărie Ţărănească din localitate pe un termen de trei ani. În temeiul contractelor Gospodăria Ţărănească îşi asuma obligaţia de a achita plata de arendă anuală în mărime de 250 lei pentru o cotă de teren cu suprafaţa de 0,08 ha. În primăvara anului 2009 Gospodăria Ţărănească i-a anunţat despre rezilierea contractelor şi   faliment.

 Neprimind plata de arendă pentru 2008, cu toate că arendaşul s-a folosit de terenuri şi a recoltat roada, petiţionarii s-au adresat cu cerere de chemare în judecată către Gospodăria Ţărănească privind încasarea plăţii pentru arendă, ulterior solicitînd şi încasarea prejudiciu material. Prin Hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti cererea reclamanţilor a fost admisă integral.  Hotărîrea însă a fost contestată de către pîrît la Curtea de Apel Bălţi.

Examinînd adresarea dată, avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală a solicitat concursul Oficiului Teritorial Bălţi al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, petiţionarilor fiindu-le desemnat un avocat pentru  prestarea serviciilor juridice necesare.