A A A

Ombudsmanul Aurelia Grigoriu în calitate de mediator ajută victima unui accident de muncă

 

 Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a fost sesizată de cet. B. S., care a suferit în urma unui accident de muncă grav ce s-a produs la Combinatul de panificaţie din Chişinău ”Franzeluţa” S.A., unde era angajată.

 Petiţionara a invocat  încălcarea dreptului la protecţia muncii, precum şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a solicitat asistenţa avocatului parlamentar, inclusiv informativă, vis a vis de accidentul de muncă respectiv, în  urma căruia a fost amputat antebraţul drept.

Fiind îngrijorat de situaţia în care s-a pomenit această persoană, deoarece din procesul-verbal privind cercetarea accidentului de muncă grav realizat de inspectorul muncii rezultă că doar petiţionara se face vinovată de acest accident, ombudsmanul a considerat imperios necesar de a interveni şi acorda asistenţa necesară pentru  a asigura protecţia socială adecvată  a persoanei.

 Astfel, ţinînd cont de competenţele şi împuternicirile sindicatelor privind exercitarea controlului obştesc asupra respectării legislaţiei muncii avocatul parlamentar solicitat concursul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, cu care Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova are un acord de colaborare. Confederaţia a reacţionat prompt la adresarea avocatului parlamentar  şi prin intermediul subdiviziunii sale specializate  (inspecţia  muncii) a efectuat un control suplimentar la S.A. ”Franzeluţa” în urma căruia au fost depistate încăcări ale procesului  tehnologic şi ale regulilor de protecţie a muncii. Prin urmare a fost sesizat Inspectorul General de Stat al Muncii pentru de a dispune cercetarea suplimentară a acestui accident de muncă.   

 La 28 ianuarie avut loc o întîlnire a petiţionarei cu ombudsmanul şi conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor. La această întîlnire au fost discutate modalităţile de asisitenţă a petiţionarei pentru a asigura protecţia socială adecvată.