A A A

Oficiul Avocatului Poporului și Departamentul Trupelor de Carabinieri au încheiat un Acord de colaborare.

Oficiul Avocatului Poporului și Departamentul Trupelor de Carabinieri au încheiat la 26 iulie 2018 un Acord de colaborare. Documentul prevede crearea unui parteneriat în vederea instruirii efectivului DTC în sfera drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, având în vedere că una dintre misiunile principale ale OAP este cea de contribuire la sporirea educației în domeniul drepturilor omului, iar a DTC - de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Principiile care stau la baza înțelegerii sunt prioritatea respectării drepturilor omului şi a interesului public în cadrul activităţilor desfăşurate în comun, colaborarea şi asistenţa reciprocă în promovarea valorilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asigurarea unei comunicări eficiente şi corelarea acţiunilor în realizarea   scopurilor, obiectivelor și sarcinilor stabilite.

În scopul realizării obiectivelor de promovare a valorilor din domeniul drepturilor omului, precum și pentru a spori competențele efectivului DTC în domeniul drepturilor omului, OAP va pregăti și va organiza cursuri de instruire în domeniul drepturilor omului cu efectivul DTC.

În acest context este necesar de menționat că instruirea carabinierilor se încadrează în conceptul general al activității de promovare a drepturilor omului prin instruire elaborat de Oficiul Avocatului Poporului și constituie o etapă în realizarea mai multor acțiuni și activități ce țin de instruirea în domeniul drepturilor omului a mai multor grupuri de profesioniști.

În rezultatul realizării prevederilor acordului de colaborare începînd cu toamna anului curent vor fi organizate mai multe activități de instruire cu carabinierii în funcție de necesitățile de  instruire stabilite în cadrul activității precedente.

 În cadrul evenimentului, pentru contribuție la realizarea prevederilor Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de reformarea a Trupelor de Carabinieri și consolidarea cooperării interinstituționale, au fost menționați cu distincția DTC  medalia „Pentru cooperare” Avocatul Poporului Mihail Cotorobai, șeful direcției investigații și monitorizare Svetlana Rusu și consultantul principal SPDORIC Ina Galan.