A A A

Oficiul Avocatului Poporului, în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova lansează Forumul Studenților antitortură

Oficiul Avocatului Poporului lansează Forumul Studenților antitortură și anunță concurs de selectare a studenților din domeniul de formare profesională „Drept” în calitate de membri ai Forumului.

Forumul studenților anti-tortură este creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului în calitate de platformă a studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.  Sunt încurajați să aplice tinerii implicați voluntar și interesați în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților profesionale, potențialului analitic, precum și a aptitudinilor lor individuale materializate la Universitate.

Misiunea Forumului Studenților este de a identifica viitori juriști și activiști de drepturile omului care se vor implica în activități de monitorizare a respectării drepturilor omului cu scopul de  prevenire a torturii și relelor tratamente în Republica Moldova.

În acest context, anunțăm concursul de selectare a 10 studenți în calitate de membri ai Forumului Studenților anti-tortură, în conformitate cu prevederile pct. 14, 15 a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Forumului Studenților antitortură din 16 octombrie 2018

.  

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs se depune la Secretariatul Oficiului Avocatului Poporului sau se expediază pe adresa electronică: ombudsman@ombudsman.md cu mențiunea: Dosar_concurs_membru_Forumul Studenților până la 12 noiembrie 2018, ora 17.00 min.

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora.

Pentru orice alte detalii, contactați: Alexandru Zubco, Șeful Direcției prevenirea torturii din cadrul OAP, email: alexandru.zubco@ombudsman.md, gsm. 060002641.

Această activitate este organizată în  cadrul  proiectului  „Managementul reținerii  și  detenției  în  Inspectoratele  de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea  financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al   Fundației   Soros-Moldova.