A A A

Oficiul Avocatului Poporului – coorganizator al Conferinței „Drepturile persoanelor cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului din perspectiva Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități”

Conferința a avut loc pe 4 decembrie curent la Radisson Blu Leogrand Hotel cu prilejul Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități în organizarea Oficiului Avocatului Poporului, Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Asociației „Motivație”, Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități, sprijinită de  OHCHR Moldova și IM Swedish Development Partner.

În mesajul rostit în deschiderea conferinței, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a menționat că tema Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități din 2018 este „Abilitarea persoanelor cu dizabilități, incluziunea și egalitatea”. Ombudsmanul a amintit că accentul pe abilitatea persoanelor cu dizabilități, egalitate și incluziune este pus și în Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030, plan ambițios de acțiuni pe care Republica Moldova, alături de comunitatea internațională, s-a angajat să-l realizeze. Iar acest plan prevede asigurarea egală, deplină a incadării și participării persoanelor cu dizabilități la viața socială din toate sferele și crearea unui mediu favorabil de către și pentru persoanele cu dizabilități.

Maia Bănărescu a mai relevat că  Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului din Moldova a avut în atenția sa de la fondare problematica respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, acesta fiind un domeniul prioritar din activitate.

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) a fost ratificată de către Republica Moldova, în 2010, inclusiv urmare a recomandărilor ombudsmanului, care ulterior a monitorizat în mod contant implementarea acesteia. Maia Bănărescu a mai evidențiat faptul că subiectul privind implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități a constituit tema a două conferințe internaționale, organizate de către ombudsmani, dar și a mai multor evenimente în plan național, la care au participat activ persoane cu dizabilități. Problemele persoanelor cu dizabilități sunt în mod constant abordate în rapoartele anuale ale ombudsmanului.

Maia Bănărescu a amintit de asemenea că în anul 2016 în cadrul Instituției Ombudsmanului a fost creat Consiliul de experți pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Prezente la eveniment, șeful Direcției politici publice și legislație, Svetlana Rusu, și consultantul superior, Tatiana Poiană, din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, au vorbit despre integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități severe și impactul Serviciului Social „Asistența Personală”. Funcționarii Oficiului Avocatului Poporului au menționat că la această temă au realizat un  studiu, ale cărui rezultate au fost făcute publice acum un an. În Studiu s-a constatat că principala problemă în dezvoltarea și menținerea acestui serviciu este insuficiența resurselor financiare în bugetul local   pentru acoperirea tuturor solicitărilor. Totodată s-a subliniat că numărul de persoane cu dizabilități severe este mult mai mare decît al solicitărilor și că mulți dintre potențialii beneficiari nu se adresează la APL. Printre cauzele majore  au fost menționate neîncrederea în APL, lista de așteptare mare și îndelungată, dar și neinformarea populației despre posibilitatea apelării la acest serviciu. Funcționarii OAP au mai apreciat faptul că serviciu dat a fost inclus în pachetul minim de servicii finanțate prin transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Reprezentanții OAP au menționat că  recomandările din Raportul Ombudsmanului se regăsesc în mare parte și în studiul prezentat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ceea ce denotă menținerea aceleiași stări de lucruri.