A A A

Oficiul Avocatului Poporului, Agenția Relații Interetnice și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității au semnat un acord tripartit de colaborare

Acordul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării și a capacității actorilor care promovează și protejează drepturile minorităților naționale”, susținut de Misiunea OSCE în Moldova, și - semnat pe 15 noiembrie curent de către conducătorii celor trei instituții la sediul OSCE în prezența șefului Misiunii, Claus Neukirch.  

Potrivit Acordului, părțile vor colabora în implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.

Printre domeniile de intervenție vor fi promovarea dreptului la egalitate și la protecție egală a persoanelor aparținînd minorităților naționale;  realizarea dreptului la educație și la instruire în limbile materne de către această categorie de persoane;  îmbunătățirea accesului egal al acestora la servicii, asistență medicală, socială, accesului egal la justiție; informarea și abilitarea reprezentanților minorităților naționale, inclusiv prin participarea la elaborarea de documente în limbile minorităților naționale; crearea condițiilor necesare ca persoanele aparținînd minorităților naționale să fie reprezentate în cadrul autorităților publice centrale și locale etc.

În Acord se mai menționează că relațiile de colaborare între părți vor fi înfăptuite prin alegerea în fiecare an a unui domeniu sau subdomeniu prioritar de cooperare.