A A A

O instituţie de învăţămînt din Orhei a creat condiţiile necesare pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, drept urmare a intervenţiei avocatului copilului

Părinții unui copil, invalid de gr.I, s-au adresat avocatului parlamentar, invocînd îngrădirea accesului la studii: managerul instituției de învățămînt a refuzat să creeze condiţiile necesare pentru copilul cu dizabilitate locomotorie.

Reieșind din prevederile art. 16 al Constituției Republicii Moldova, potrivit căreia toți cetățenii sînt egali în fața legii, art. 35 care garantează dreptul la învățămînt general obligatoriu și art. 50 alin. (2), unde se menționează că copii se bucură de un regim special de asistență în realizarea drepturilor lor, avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului Tamara Plămădeală a solicitat de la administrația publică locală examinarea corespunzătoare a acestui caz.

Drept urmare, au fost identificate soluții: clasa în care învață copilul va avea o sală de studii permanentă și elevii nu vor fi nevoiți pe tot parcursul anului să meargă in alte încăperi din şcoală; un grup sanitar a fost adaptat la necesitățile copilului cu nevoi speciale; a fost instalată o bară de susținere pe scările dintre parter și etaj. Administrația publică locală a identificat sursele financiare necesare în acest scop.  

Avocatul parlamentar apreciază efortul depus de administrația publică locală și Direcția de învățămînt Orhei pentru identificarea operativă de soluții şi asigurarea accesului  la studii a copilului cu handicap. Ombudsmanul încurajează autoritățile să nu ezite în luarea unor decizii prompte atunci cînd o cere interesul superior al copilului.