A A A

O încălcare a dreptului de acces liber la justiție, invocată de avocatul parlamentar Tudor Lazăr, a fost recunoscută de Curtea de Apel Chișinău

Pe 04.02.2014 Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău a admis cererea de recurs depusă de avocatul parlamentar Tudor Lazăr în interesele cet. O.P., către Primăria Lăpușna, casînd integral încheierea Judecătoriei Hîncești din 04.12.13, prin care a fost încetat procesul judiciar.

Cet. O.P. s-a adresat anterior la Centrul pentru Drepturile Omului, invocînd dezacordul cu acțiunile secretarului Primăriei Lăpușna, r.Hîncești. În opinia petiţionarei, acesta a refuzat neîntemeiat autentificarea semnăturilor de pe documentele prezentate, în conformitate cu art.39 alin.(1) lit.q) din Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006, pentru o ulterioară înregistrare a gospodăriei țărănești asupra căreia deține drept de proprietate.

În urma examinării circumstanțelor invocate de petiționară și a materialelor anexate la petiţie, avocatul parlamentar a constatat că acțiunile autorității publice locale nominalizate au adus atingere dreptului persoanei de a dispune de proprietatea sa. Astfel, pe 19.09.2013, în temeiul art.27 a Legii cu privirii la avocații parlamentari, pe adresa Primăriei Lăpușna, r.Hîncești, a fost expediat un aviz (considerat ca cerere prealabilă) prin care s-a recomandat luarea măsurilor de rigoare întru executarea procedurii de autentificare solicitate.

Dat fiind că Primăriei Lăpușna, r.Hîncești şi-a menţinut poziţia, considerînd că acțiunea secretarului primăriei a fost una corectă din punct de vedere juridic, avocatul parlamentar a acţionat  Primăria Lăpuşna din raionul Hînceşti în judecată. Judecătoria Hîncești însă a adoptat pe 04.12.13 o decizie, prin care a fost încetat procesul judiciar. Ombudsmanul a făcut recurs la Curtea de Apel Chişinău.

Avocatul parlamentar şi-a exprimat dezacordul faţă de modul de aplicare de instanța de judecată a prevederilor  art.265 lit.h) Cod de procedură civilă, care nu doar contravine legii, dar și aduce atingere art.20 din Constituția Republicii Moldova privind accesul la justiție, precum și art.6 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Ombudsmanul a remarcat că în contextul aplicabilității Convenției, exigența procedurală a prevederilor legislative enunțate sunt de natură să împiedice examinarea pe fond a cererii, creînd astfel un obstacol disproporționat la exercițiul dreptului de acces la o instanță judecătorească echitabilă întru realizarea drepturilor și libertăților civile.  

Drept rezultat al argumentării avocatului parlamentar, instanța de apel a stabilit, că recursul este fondat și necesită a fi admis, reiterând importanța respectării dreptului  cet.O.P.,  la acces liber la justiție și la un proces echitabil garantate de art.6 din CEDO, care urmează a fi luată în considerație de instanța de fond la rejudecarea cauzei.  

Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău